BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozek Wiesława, Kubisa Julia, Ostrowski Piotr
Tytuł
Bliżej junk job niż working poor. Nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 10, s. 1-8
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Psychologia pracy, Rynek pracy, Bezrobocie, Elastyczność zatrudnienia, Usługi
Professional skills, Industrial psychology, Labour market, Unemployment, Flexible employment, Services
Abstrakt
Artykuł omawia zagadnienie pracy nisko kwalifikowanej i nisko płatnej (junk job, McJob, śmieciowa praca). Badaniami objŠto pracowników firm ochraniarskich, sklepów wielkopowierzchniowych, barów szybkiej obsugi i studentów pracujących w trzech przytoczonych kategoriach zatrudnienia. Autorów interesowało głównie zjawisko reakcji na pracŠ niezłożoną, pracę polegającą na prostych czynnościach. Czy zatem lepsza praca jakakolwiek niż brak pracy?
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Heasman, Patterns of low pay, "Labor Market Trends"2003. vol 111, no 4.
 2. A.O. Hirschman, Lojalność, krytyka, rozstanie: reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków, Warszawa 1995.
 3. Z. Jacukowicz, Praca i płace w warunkach przemian gospodarczych i globalizacji, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, IPiSS, Warszawa 2003.
 4. K. Janicka, Sytuacja pracy a struktura społeczna. W poszukiwaniu nowego wymiaru pozycji społeczno-zawodowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 1997, s. 23-46.
 5. J. Karcz, M. Wyszyński, T. Zając, Ochroniarz - czy to godna praca?, na prawach rękopisu, Instytut Socjologii UW, kwiecień 2005.
 6. J. Klugman, J. Mickelewright, G. Redmond, Poverty in transition: social expenditures and the working-age poor, UNICEF2002, 1v.
 7. M.L. Kohn, C. Schooler, Job conditions and personality: A longitudinal assessment of their reciprocal effects, "American Journal Sociology" 1982, vol. 87(6), s. 1257-1286
 8. .K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 169-170.
 9. W. Kozek, Tradycje i wartości związane z pracą a przemiany rynkowe w ostatnich latach, w: Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego, Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin 1996, tom 1.
 10. McJob n. a low-paying job that requires little skill and provides little opportunity for advancement (nisko płatna praca nie wymagająca kwalifikacji i nie dająca możliwości awansu), na stronie: http://www.cnn.com/2003/SHOWBIZ/books/11/08/mcjob.dictionary.ap/
 11. The Meaning of Working, MÓW International Research Team, Academic Press 1987.
 12. W. Morawski, Praca w globalizującym się świecie, Koncepcje i realia, w: K.W. Frieskie (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2003.
 13. Opinie o pomocy społecznej ze środków publicznych, CBOS, komunikat BS136/2004, Warszawa 2004.
 14. Poczucie zagrożenia biedą i postrzeganie rozmiarów ubóstwa w Polsce, CBOS, komunikat BS72/2004, Warszawa 2004.
 15. A. Rodak, M. Siekierka, M. Stanowska, Praca studentów. Inwestycja w przyszłość, życiowa konieczność czy kieszonkowe. Raport z badań, na prawach rękopisu, Instytut Socjologii UW, kwiecień 2005.
 16. J. Ryfkin, Koniec pracy, Schyłek siły roboczej w świecie i początek ery post-rynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 17. J.W. Vander Zanden, Sociology - the Core, McGraw-Hill Publishing Company 1990, s. 77-85.
 18. Working poor in the European Union, EUR-OP, VII 2004.
 19. http://www.bls.gov/cps/cpswp2000.htm: "A Profile of the Working Poor", 2000, U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics, March 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu