BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Wiktor
Tytuł
Ewolucja szwedzkiego państwa dobrobytu
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 4, s. 1-7
Słowa kluczowe
Państwo opiekuńcze, Dobrobyt, Socjalna funkcja państwa, Polityka społeczna
Welfare state, Prosperity, Social function of the state, Social policy
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
W artykule podjŠto próbę przedstawienia kierunków ewolucji szwedzkiego modelu państwa dobrobytu. Pierwsza część artykułu zawiera charakterystykŠ "szwedzkiego modelu". Zwrócono, miŠdzy innymi, uwagę na takie jego cechy, jak: wysoki poziom, powszechność i równość praw socjalnych wszystkich obywateli, politykę pełnego zatrudnienia i solidarystyczną politykę płac. Waściwością "szwedzkiego modelu" jest bardzo wysoki poziom wydatków socjalnych, w związku z czym przedstawiono ich wielkość, strukturę i źrółda finansowania. Następnie omówiono zmiany w organizacji podstawowych dziedzin zabezpieczenia społecznego: systemu emerytalnego, opieki zdrowotnej, polityki rynku pracy oraz polityki wobec rodziny i pomocy społecznej. Dalsza część artykułu poświęcona jest tendencjom rozwoju szwedzkiej gospodarki, z uwzględnieniem tempa wzrostu gospodarczego, produkcyjności, poziomu bezrobocia i stanu finansów publicznych. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że nierzadko głoszona teza o upadku "szwedzkiego modelu" powinna być zweryfikowana. Mamy tu do czynienia nie z upadkiem, lecz z ewolucją, świadczącą o znacznych zdolnościach adaptacyjnych "szwedzkiego modelu".
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Agell, Why Sweden's Welfare State Needed Reform, "The Economic Journal", November 1996, s. 1761.
 2. S. Dowrick, Swedish Economic Performance and Swedish Economic Debate: A View from Outside, "The Economic Journal", November 1996, s. 1772-1779.
 3. Economic Surveys: Sweden 2002, OECD.
 4. P. Eitrheim, S. Kuhnle, The Scandinavian Model: Trends and Perspectives, European University Institute, Florence 1999, s. 74; G. Smedmark, The Swedish Social Insurance System, "International Security Review" 1994, vol. 47, nr 2, s. 75-76.
 5. M. Henrekson, Sweden's Relative Economic Performance: Lagging Behind or Staying on Top, "The Economic Journal", November 1996, s. 1748.
 6. Joint report on social inclusion 2004, European Commission.
 7. E. Jorgensen, Social and Labour Market Policy in Sweden, European Parliament, Directorate General for Research, Luxemburg 1997, s. IX.
 8. O. Kangas, The Politics of Social Rights. Studies on the Dimension of Sickness Insurance in OECD Countries, Stockholms Universitet, Stockholm 1991, s. 101.
 9. W. Korpi, Euroscerosis and the Sclerosis of Objectivty: On the Role of Values Among Policy Experts, "The Economic Journal", November 1996, s. 1727-1746.
 10. T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 99.
 11. A. Kruse, Szwedzki system emerytalny, w: Systemy i reformy emerytalne. Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Węgry i Polska, IPiSS, Warszawa 1997, s. 151.
 12. A. Lindbeck, The Swedish Experiment, "Journal of Economic Literature", September 1997, s. 1277;
 13. E. Lundberg, The Rise and Fall of the Swedish Model, "Journal of Economic Literature", March 1985, s.10.
 14. S. Olson, Sweden, w: P. Flora, W. de Gruyter (ed), Growth to Limits: The European Welfare States sińce World War II, vol. 1, Berlin, New York 1986, s. 17.
 15. R. Salmon, Scandinavia, w: A. Graham, A. Seldon (ed.), Government and Economies in the Postwar World, Routledge, London 1990, s. 154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu