BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Zenon, Zawadzki Kamil
Tytuł
Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja Europejskiej Strategii Zatrudnienia
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 4, s. 14-18
Słowa kluczowe
Zwalczanie bezrobocia, Elastyczność zatrudnienia, Praca, Europejska Strategia Zatrudnienia
Unemployment reduction, Flexible employment, Labour, European Employment Strategy
Abstrakt
W artykule zaprezentowano jedną z propozycji holistycznej polityki rynku pracy, która ma szansę stać się wzbogaceniem teoretycznym i źródłem praktycznych rozwiązań przy wdrażaniu Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a mianowicie koncepcję przejściowych rynków pracy. Przejściowe rynki pracy (Transitional Labour Markets - TLM), definiuje się jako zespół instytucjonalnych unormowań i instrumentów (institutional arrangements) - między innymi instytucji, przepisów, źródeł finansowania - które pozwalają na znalezienie się w warunkach znacznie odbiegających od stanu pełnego zatrudnienia (tj. w warunkach zatrudnienia przejściowego - transitional employment). Wskazano również najważniejsze rekomendacje zespołu W. Koka, powołanego do zbadania kluczowych wyzwań polityki zatrudnienia i zidentyfikowania praktycznych działań, które mogłyby bezpośrednio i pośrednio wpłynąć na zdolność krajów członkowskich UE do wdrożenia postulatów zmodyfikowanej Europejskiej Strategii Zatrudnienia i osiągnięcia jej celów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. L.M. Kahn, Labour Market Institutions and Unemployment in OECD Countries, "Journal for Institutional Comparisons" 2003, vol. 1, nr 4.
  2. European Commission, Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward into the 21st Century. White Paper, Brussels 1994.
  3. D. Foden, A.R. Yuste, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit und Beschaftigungspolitik - Aspekte der europaischen Debatte, w: Beschaftigungskrise in Europa. Erfahrungsaustausch für eine bessere Politik, pod red. A. Heise, Marburg 1997, s. 161-162.
  4. G. Schmid, Is Full Employment Still Possible? Transitional Labour Markets as a New Strategy of Labour Market Policy, "Economic and Industrial Policy" 1995, vol. 16, s. 431.
  5. G. Schmid, P. Auer, Transitional Labour Markets: Concepts and Examples in Europe, w: H.U. Schwedler (red.), New Institutional Arrangements in the Labour Market. Transitional Labour Markets as a New Full Employment Concept, European Academy of the Urban Environment, Berlin 1998, s. 17.
  6. G. Schmid, Transitional Labour Markets: A New European Strategy, Discussion Paper, FS I 98-206, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin 1998, s. 2-10.
  7. G. Schmid, The future of work: has full employment a future in Europe?, w: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004, s. 251.
  8. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/pdf/etf_en.Pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu