BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubicki Paweł, Cichowicz Ewa
Tytuł
Rodzina wobec wykluczenia społecznego - Analiza "Pamiętników bezrobotnych"
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 4, s. 26-30, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Pomoc społeczna, Polityka rodzinna, Warunki życia ludności, Dzieci, Młodzież, Rodzina, Bezrobocie długotrwałe, Wykluczenie społeczne
Poverty, Social assistance, Family policy, People's living conditions, Children, Youth, Family, Long-term unemployment, Social exclusion
Abstrakt
W tekście prezentowane są postawy rodziny wobec wykluczenia społecznego na podstawie analizy wypowiedzi osób bezrobotnych. Artykuł koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: zmian zachodzących w życiu rodzinnym i relacjach między członkami rodziny, źródłach wsparcia, jakie otrzymuje rodzina w sytuacji wykluczenia oraz położenia dzieci osób długotrwale bezrobotnych i konsekwencjach materialnych i psychicznych życia w ubóstwie. Na powstrzymaniu katastroficznego procesu "stawania się wykluczonymi" zależy przede wszystkim samym bezrobotnym, jak i ich najbliższej rodzinie, a zwłaszcza pozostałym domownikom. Należy przy tym dodać, że według autorów analizowanych pamiętników w procesie zapobiegania i zwalczania wykluczenia społecznego rodzin osób bezrobotnych liczy się nie tylko pomoc materialna, ale w równym stopniu i wsparcie psychiczne, często zwykła rozmowa - chęć wysłuchania człowieka pozostającego bez pracy. Cichymi bohaterami tego procesu, jak i jego największymi ofiarami są dzieci i młodzież, które poza ubóstwem materialnym, będą musiały w dorosłym życiu zmagać się z równie niebezpiecznym ubóstwem zakorzenionym w ich psychice. Taki przynajmniej obraz rodziny wyłania się po lekturze "Pamiętników bezrobotnych", które zdaniem autorów powinny stanowić obowiązkową lekturę każdego socjologa i polityka społecznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
  2. Budzyński A. (2005), opr. i wstęp Pamiętniki bezrobotnych, t. 3, SGH, Warszawa.
  3. Budzyński A. (2003), opr. i wstęp Pamiętniki bezrobotnych, t.1 i 2, SGH, Warszawa.
  4. Pamiętniki bezrobotnych (1933), IGS, Warszawa.
  5. Szczepański J. (1973), Metoda biograficzna, w: J. Szczepański, Odmiany czasu teraźniejszego, Książka i Wiedza, Warszawa.
  6. Zadrożyńska A. (1983), Homo faber i homo ludens. Etnologiczny szkic o pracy w kulturach tradycyjnej i współczesnej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu