BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarski Marek
Tytuł
Partycypacja pracownicza w prywatyzowanych polskich przedsiębiorstwach a zatrudnienie
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 5-6, s. 2-7, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Rynek pracy, Przeciwdziałanie bezrobociu, Polityka zatrudnienia
Ownership transformations, Systemic transformation, Commercialization of state-owned enterprises, Privatisation of state owned enterprises, Personnel participation in management, Labour market, Combat unemployment, Employment policy
Abstrakt
Artykuł pokazuje strategie związane z zatrudnieniem realizowane przez nowych właścicieli i reakcje na te zachowania pracowników, możliwe dzięki zapisanym w polskim prawie prywatyzacyjnym uprawnieniom załóg do partycypacji. Powinno to pokazać, jak prywatyzacja wpłynęła na stan równowagi na rynku pracy. Ze względu na specyficzną rolę tak zwanych okołoprywatyzacyjnych porozumień socjalnych, tworzących swoisty "okres ochronny" dla załogi po przekształceniach własnościowych, ich rola zostanie pokazana odrębnie od działań związanych z innymi formami partycypacji. Na wstępie przedstawiono teoretyczne przesłanki prywatyzacji, by wykazać, że w warunkach transformacji są to procesy nieuchronne, konieczne i próba ich powstrzymania nie jest sposobem na ratowanie równowagi na rynku pracy. Materiał empiryczny wykorzystany w artykule powstał w rezultacie serii badań realizowanych przez autora opracowania i Jerzego Wratnego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M., Wratny J. (2000), Porozumienia socjalne związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. Fenomen społeczny i prawny, Warszawa.
 2. Bednarski M., Wratny J. (2005), Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy. Aspekty prawne i ekonomiczne, Warszawa, maszynopis raportu z badań.
 3. Golinowska S., Boni M., red. (2004), W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, Warszawa.
 4. Hanke S., red. (1987), Privatization and Development, San Francisco.
 5. Iwanek M., Wilkin J. (1997), Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Warszawa.
 6. Jarosz M. red. (1995), Blaski i cienie spółek prawniczych 1991–94, Warszawa.
 7. Kostro K. (2001), Hayek kontra socjalizm, Warszawa.
 8. Kwiatkowski S., Ruszkowska S., Tokarski T. (2004), Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, w: Krajewski S., Kucharski L., red., Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Łódź.
 9. Olson M. (1982), The Rise and Decline of Nations, New Haven.
 10. Olson M. (1971), The Logic of Collective Action, Cambridge.
 11. Pejovich S. ed. (1997), The Economic Foundations of Property Rights, Cheltenham.
 12. Savas E.S. (1992), Prywatyzacja klucz do lepszego rządzenia, Warszawa.
 13. Surdykowska S. (1996), Prywatyzacja, Warszawa.
 14. Tittenbrun J. (1995), Ekonomiczny sens prywatyzacji, Poznań.
 15. Williamson O. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa.
 16. Wratny J. ( 2002), Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu