BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Długosz Dagmir
Tytuł
System dialogu społecznego w latach 2001-2003. Analiza uczestnika. Część II
Źródło
Polityka Społeczna, 2005, nr 5-6, s. 7-14
Słowa kluczowe
Dialog społeczny, Spory zbiorowe, Polityka społeczna państwa, Negocjacje zbiorowe, Instytucje dialogu społecznego
Social dialogue, Collective disputes, Social policy, Collective bargaining, Social dialogue institutions
Firma/Organizacja
Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych
Abstrakt
W drugiej części artykułu omawiającego system dialogu społecznego w Polsce zaprezentowano rządową inicjatywę Paktu dla Pracy i Rozwoju, omówiono wojewódzkie komisje dialogu społecznego, dialog branżowy i autonomiczny.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K.W. Frieske, Trójstronna Komisja: dialog społeczny i legitymizacja, w: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, Warszawa 2003, s. 236-243.
 2. K. Gadawska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego Systemowa analiza powitań sieciowych na przykładzie przekształceń sektora górniczego w Polsce, Kraków 2002.
 3. L. Gilejko (red.), Związki zawodowe a restrukturyzacja, Warszwa 2003
 4. J. Hauser, M. Marody, Miękki kraj, "Polityka" 2001, nr 50.
 5. R. Herbut, J. Sroka, R. Skula, Rozwój dialogu społecznego na poziomie regionalnym. Raport z badań, Wrocław 2004.
 6. K. Kloc, Poland: Confined to the Public sector, w: Y. Ghellab, D. Vaughan-Whitehead (red.), Sectoral Social Dialogue in Future EU Members States. The Weakest Link, ILO 2003.
 7. "Pat - pakiet - pakt", Biuletyn Dialogu Społecznego. MGPiPS, czerwiec 2003 r.
 8. J. Raciborski, System rządów w Polsce między semiprezydencjalizmem a systemem parlamentarno-gabinetowym, w: Demokracja polska 1989-2003, Warszawa 2003, s. 92-96.
 9. Raport na temat funkcjonowania trójstronnych zespołów branżowych (wg stanu na 31 stycznia 2003 r.) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu Społecznego, luty 2003 r.
 10. E. Sobótka, Rola porozumień zbiorowych w regulowaniu stosunków pracy i kształtowaniu polityki społeczno-gospodarczej w Polsce na tle porównawczym, w: W. Kozek (red.), Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, Warszawa 1997
 11. J. Sroka, Dialog społeczny w Polsce, w: J. Sroka (red.), Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Wrocław 2003, s. 37-40.
 12. J.A. Terra, Polityka negocjacji, paktów społecznych oraz konsolidacja demokratyczna w postkomunistycznej Europie, "Studia Polityczne" 1997, nr 7.
 13. G. Węcławicz, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski, Warszawa 2002.
 14. Zasady realizacji sektorowych programów restrukturyzacji, dokument Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu