BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciejpa-Znamirowski Krzsztof
Tytuł
Obligacje przedsiębiorstw
Corporate bonds
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 1, s. 86-91
Słowa kluczowe
Obligacje, Krótkoterminowe papiery dłużne, Rynek obligacji, Rynek papierów wartościowych
Bonds, Short-term debt securities, Bond market, Securities market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Krótkoterminowe papiery dłużne, a szczególnie obligacje przedsiębiorstw, stanowią mocną alternatywę w stosunku do tradycyjnych form finansowania. Potwierdza to dynamiczny rozwój rynku obligacji w ostatnich latach. Przedstawiono wielkość emisji obligacji i tempo ich zmian w latach 1997-2004 oraz liczbę emitentów i tempo jej zmian w latach 1997-2002. Obligacje pozwalają na elastyczne dopasowanie strumieni pieniężnych do potrzeb przedsiębiorstwa. Autor podkreśla, iż znaczącym minusem jest natomiast skomplikowana procedura ich emisji.

Short-term bonds and particularly corporate bonds constitute an important alternative financing source as compared to traditional financing forms. This thesis is confirmed by a dynamic development of the bond market in recent years. Financing of the enterprise by means of bonds enables a flexible adjustment of cash-flow to actual needs of the company. On the other hand, complex procedure of bonds' issuing is considered to be a considerable obstacle.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. "Rating & Rynek" 2003, nr 7.
  2. Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 1996, s. 50.
  3. Buczek S., Zalety i wady obligacji zamiennych, Nasz Rynek Kapitałowy, VI/1999.
  4. Dusza M., Rynek kapitałowy w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999,s. 23.
  5. Milo W., Finansowe rynki kapitałowe, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 153.
  6. Ustawa o obligacjach z 27 września 1988 (Dz. U. Nr 34, poz. 254).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu