BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolata Małgorzata, Lira Jarosław
Tytuł
Grupowanie gmin woj. wielkopolskiego według poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej
Grouping of communes in Wielkopolskie voivodship by level of economic infrastructure development
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 4, s. 45-58, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura gospodarcza, Klasyfikacja obszarów wiejskich, Statystyka regionalna
Economic infrastructure, Classification of rural areas, Regional statistics
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny poziomu dostępności mieszkańców wsi w woj. wielkopolskim do podstawowych elementów infrastruktury gospodarczej. Wyniki uzyskane podczas przeprowadzonego badania wskazują na znaczne zróżnicowanie przestrzenne w zagospodarowaniu infrastrukturalnym na obszarach wiejskich Wielkopolski. Bardzo wysokim i wysokim poziomem wyposażenia obszarów wiejskich w infrastrukturę gospodarczą charakteryzują się głównie gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. Natomiast zgrupowania gmin o niskim wyposażeniu infrastrukturalnym, tworzą rozległe, jednolite skupiska — położone w południowo-wschodniej części województwa oraz na północno-zachodnich krańcach Wielkopolski. (abstrakt oryginalny)

In the article the trial of evaluation of the rural areas habitants' accessibility level in the wielkopolskie voivodship to the basic elements of economic infrastructure was presented. The results obtained during the survey indicate a quite big spatial differentiation in infrastructure management of Wielkopolska rural areas. Very high and high level of rural areas economic infrastructure equipment mainly have the communes placed in the direct Poznań's neighbourhood, whereas the groups with very low and low infrastructure development form wide, homogeneous centres placed mostly in south-eastern and north-western parts of the voivodship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych (2006), GUS, Warszawa
  2. Dolata M., Łuczka-Bakuła W. (2005), Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wyd. AR w Poznaniu
  3. Lebart L., Morineau A., Piron M. (1995), Statistique exploratoire multidimensionnell, Dunod, Paris
  4. Lira J., Wysocki F. (2003), Klasyfikacja typologiczna powiatów w Polsce według poziomu rozwoju infrastruktury technicznej, (w:) Bołtromiuk A., Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku
  5. Wysocki F. (1996), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa. Rocz. AR w Poznaniu. Rozprawy Naukowe, z. 266, Poznań
  6. Wysocki F. (1999), Metody statystyczne w badaniu strategii marketingowych w polskim przemyśle mleczarskim. Roczniki Nauk Rolniczych 1999, SERIA G, t. 88, z. 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu