BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szylko-Skoczny Małgorzata
Tytuł
Zwrot w polityce rynku pracy
Źródło
Polityka Społeczna, 2006, nr 1, s. 1-5
Słowa kluczowe
Aktywizacja bezrobotnych, Polityka zatrudnienia, Rynek pracy, Pośrednictwo pracy, Bezrobocie, Prawo pracy, Regulacje prawne
Unemployed activation, Employment policy, Labour market, Employment agency, Unemployment, Labour law, Legal regulations
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Trudno o jednoznaczną odpowiedź, czy dokonany w sferze regulacji prawnej zwrot w polityce rynku pracy w roku 2005 był pozorny, czy rzeczywisty. Można wszakże zauważyć, iż już od 2004 roku ma miejsce stopniowa poprawa na tym rynku, albowiem zaczął się zmniejszać poziom bezrobocia. Na pewno pozytywnie można ocenić zmiany dokonane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozszerzono bowiem wachlarz ofert w zakresie instrumentów aktywizacji. Ważny element walki z bezrobociem stanowią też niepubliczne agencje zatrudnienia.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bukowski (red.), Zatrudnienie w Polsce 2005, MGiP, Warszawa 2005, s. 196 i n.
 2. Informacja o bezrobociu w grudniu 2004 r., MGiP, Warszawa, styczeń 2005 r.
 3. Informacja o bezrobociu w kwietniu oraz we wrześniu 2005 r., MGiP
 4. Informacja o projekcie planu Funduszu Pracy na 2005 r., MGiP, Warszawa, maj 2005 r.
 5. U. Jackowiak, Sytuacja prawna wolontariuszy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 1.
 6. J. Jończyk, Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9.
 7. K. Kołodziej, Wolontariat, kilka wyjaśnień, „Służba Pracownicza" 2004, nr 6.
 8. I. Kukulak-Dolata, Pozarządowe instytucje pośrednictwa pracy, w: Z. Kaźmierczak (red.), Polityka gospodarcza. Region, Rynek Pracy, UŁ, Łódź 1996, s. 242.
 9. C. Miżejewski, Założenia ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa 2003, s. 194-205.
 10. K. Piątek, Zatrudnienie socjalne - dwadzieścia lat później, "Polityka Społeczna" 2003, nr 7.
 11. A. Rajkiewicz, Wątpliwa regulacja ustawowa „Polityka Społeczna" 2003, nr 7.
 12. Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2004 roku, MGiP, Warszawa maj 2005 r.
 13. Sprawozdanie o wykonaniu planu Funduszu Pracy za 2004 r., MGiP, Warszawa, październik 2004 r.
 14. Strategia polityki społecznej. Praca i zabezpieczenie społeczne 2002-2005, MPiPS, Warszawa 14.11.2002.
 15. M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 16. J. Staręga-Piasek, Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Wyzwania i ograniczenia. w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa 2003, s. 194-205.
 17. J. Wratny, Prawo pracy a bezrobocie. Kilka refleksji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu