BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata
Tytuł
Konsekwencje wprowadzenia maksymalnych limitów odsetek od kredytów w kontekście stopnia ubankowienia polskiego społeczeństwa i doświadczeń niektórych krajów Unii Europejskiej
Consequences of introducing maximum limits for interest on credits in the context of the level of distribution of bank services in the Polish society and the experience of certain EU countries
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 10, s. 20-26
Słowa kluczowe
Zadłużenie gospodarstw domowych, Kredyt bankowy, Oprocentowanie kredytów bankowych, Rynki finansowe
Household debt, Bank credit, Bank lending rate, Financial markets
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie: analizy stopnia ubankowienia polskiego społeczeństwa na tle niektórych krajów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kredytowego; argumentów przeciw wprowadzeniu maksymalnych limitów odsetek od kredytów w Polsce na tle doświadczeń innych krajów unijnych, tj. Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii; wpływu wprowadzenia maksymalnych limitów odsetek od kredytów na polski rynek finansowy, w szczególności rynek bankowy i tzw. rynek drugorzędny oraz całą gospodarkę.

The paper presents the following issues: the analysis of the level of distribution of bank services to Polish people against the background of certain EU countries with particular emphasis on the credit market, arguments against introducing upper limits for interest on credits in Poland and their comparison to other EU countries, such as France, Germany and Great Britain, the impact of introducing upper limits for interest on credits on the Polish banking sector, the so called secondary market and the economy as a whole. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Audyt bankowości detalicznej2000-2003. Instytut Pentor .
  2. The effect of interest rate controls in other countries. The Department of Trade and Industry, London, sierpień 2004, s. 16 (http: //www.dti.gov.uk/ci:p/topics1/consumer_finance. htm)
  3. P. Pietkun: Fałszywy klejnot. "Gazeta Bankowa" nr 29 (873) z 18-24 lipca 2005, s.6.
  4. Raport OECD "Economic Outlook", nr 76.
  5. Raport z badania na temat korzystania z produktów finansowych przez Polaków. Sopot, kwiecień 2005, PBS Spółką z o.o. na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, s. 8.
  6. Sytuacja finansowa banków w 2004 roku. Synteza. Warszawa, maj 2003, Narodowy Bank Polski, s. 9.
  7. E. Ślązak: Prognoza rynku kredytów i pożyczek konsumpcyjnych w okresie 2006-2009 z uwzględnieniem wpływu odsetek maksymalnych. W: Włiyw wprowadzenia przepisów o maksymalnym oprocentowaniu kredytów na rozwój rynku kredytowego i gospodarkę w Polsce. Gdańsk, czerwiec 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 8.
  8. B. Wyżnikiewicz, M. Peterlik: Makroekonomiczne skutki wprowadzenia tzw. odsetek maksymalnych w Polsce. W: Wpływ wprowadzenia przepisów o maksymalnym oprocentowaniu kredytów na rozwój rynku kredytowego i gospodarkę w Polsce. Gdańsk, czerwiec 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 20-26.
  9. Zadłużenie konsumentów w bankach : instytucjach finansowych. Gdańsk, kwiecień 2005, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu