BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Zbigniew, Kasprzak Jędrzej
Tytuł
Ekobilanse i inne narzędzia zarządzania środowiskiem 2. Metody oceny ekobilansowej
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 6, s. 27-31, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Strategie proekologiczne, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska, Ochrona środowiska, Program ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, System zarządzania środowiskiem, Zarządzanie środowiskiem, Cykl życia produktu
Pro-ecological strategies, Economic instruments of environmental protection, Environmental protection, Environmental program in the enterprise, Environment management system, Environmental management, Product life cycle
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Cele i adresaci analiz ekobilansowych. Zawiera tabele: [1] Kryteria wyboru oceny ekobilansowej, [2] Spełnianie kryteriów dla poszczególnych metod
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizy ekobilansowe, które znajdują zastosowania o charakterze strategicznym w kształtowaniu polityki przedsiębiorstw. Omówiono zastosowania ekobilansów - cel i adresatów analiz ekobilanosowych oraz stosowanie ekobilansów w przemyśle, przedsiębiorstwach handlowych, administracji i organizacjach pozarządowych. Zaprezentowano przegląd najważniejszych metod ekobilansowych oraz ich porównanie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów. Jakość. Cykl życia. Projektowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 2. Van der Berg N. W., Dulith C. E., Huppes G., Beginning LCA. A guide into environmental Life Cycle Assessment, NOH 1995 r.
 3. Dyrektywa Nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [WEEE).
 4. Encyklopedia Techniki. Wydawnictwo Muza, Warszawa 1998.
 5. Environmental Assessment of Products, ed. Bo Weidema, Helsinki, UETP-EEE, 1993.
 6. .Fecker I., How to calculate an ecological balance? Report No 222, EMPA, St. Gallen 1992 r.
 7. Frankę R., Okoprofile von Verpackungen was sollen und kommen sieleisten, Institut ftir Energie und Umweltforschung, Heidelberg 1992 r.
 8. Goedkoop M., Spriensma R. et al., The Eco-indicator 99. A damage oriented method for Life Cycle Assessment. Methodology report, PRĆ Consultants B.V., Netherlands 2000.
 9. Guinee J.B., Heijungs R., Quantitative life cycle assessment of products, Part 1 and Part 2, J. Cleaner Products, No 2,1993 r., vol. 1.
 10. Heijungs R., Huppes G., Udo de Haes H.A., LCA in Environmental Decision-Making, Paris, UNEP, 1995.
 11. Hunt R., Franklin W., LCA - How It Come about. J of LCA, 1996, No 1.
 12. Hunt. R., J. Sellers, and W. Franklin. "Resource and Environmental Profile Analysis: A Life Cycle Environmental Assessment for Products and Procedures" Environmental Impact Assessment Review, 1992.
 13. Kirkpatrick N., Life cycle analysis - an overview of methodologies applications and research activities at Pira International. Seminar Proceedings, Pira 1991 r.
 14. Kłos Z., Kurczewski P., Kasprzak J., Środowiskowe charakteryzowanie maszyn i urządzeń. Podstawy ekologiczne, metody i przykłady. Wydawnictwo PP, Poznań 2005.
 15. Kłos Z., Kasprzak }., Rola oddziaływań eksploatacyjnych w środowiskowej ocenie techniki spożywczej, materiały X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji „Żywienie Człowieka - Inżynieria Maszyn", ATR, Bydgoszcz 2005.
 16. Kłos Z., O ekobilansowaniu środków transportu ZNPP, seria: Maszyny Robocze i Pojazdy, nr 42, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1995.
 17. Kurczewski P., Kłos Z., Kasprzak J.. Możliwości ekologicznej oceny obiektów technicznych za pomocą metod ekobilanso-wych, VII Szkoła-Konferencja „Metrologia wspomagana komputerowo", Waplewo 17 20.05.2005.
 18. Polack H., Ókobilanzen sprechen fur Kunstoffe, Hlils Publikationen, Lichtbogen, Nr 209/1989 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu