BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mickiewicz Antoni, Mickiewicz Bartosz, Mickiewicz Paweł
Tytuł
Wpływ współpracy transgranicznej na funkcjonowanie gospodarstw rozwojowych w rolnictwie
Influence of Transboder Cooperation on Developing Farms Functioning in Agriculture
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 45-56, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Gospodarstwa rolne
Border areas, Region cross-border cooperation, Arable farm
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Euroregion Nysa, Euroregion Pomerania, Euroregion Pro Europa Viadrina, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Sprewa-Nysa-Bobr Euroregion
Abstrakt
Autorzy przeprowadzili badania dotyczące obszarów przygranicznych, ich strategicznego znaczenia w rozwoju regionalnym kraju oraz kształtowania się relacji i powiązań integracyjnych w Europie. Badaniami objęte zostały wszystkie euroregiony na pograniczu zachodniej Polski, czyli: Nysa, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro-Europa Viadrina, Pomerania. W badanej zbiorowości wybrane zostały gospodarstwa rolne o charakterze rozwojowym i towarowym. Pytania dotyczyły informacji o respondencie i gospodarstwie, oceny warunków funkcjonowania gospodarstwa, źródeł finansowania działalności gospodarczej, zagadnień rynku, opinii rolników na temat szans rozwoju gospodarstwa, zagadnień doradczych i rozwojowych obszarów przygranicznych oraz ochrony środowiska naturalnego.

Developing farms in the Euroregion Pomerania: Nysa, Sprewa-Nysa-Bóbr, Pro Europa Viadrina - chance for competitiveness for Polish agriculture in conditions of integration with the EU. The studies had the aim to estimate the influence of factors conditioning economic efficiency of developing farms' owners. It was also important to study in how what scale Polish farms can competitive successfully with farms from German part of the Euroregion. (original anstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białobrzeska R., Kisiel R., Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski, 2003.
  2. Duczkowska-Małysz K., Strategia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Strategia doradztwa realizacji rządowego, regionalnych i lokalnych programów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, CROW ART, Olsztyn 1997.
  3. Karwowski J., Burlita A., Handel przygraniczny jako jedna z form aktywizacji gospodarczej, [w:] Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, red. M. Kłodziński, A. Rosner, PAN IRWiR, SGGW, Warszawa 1996.
  4. Siebert R., Doświadczenie wschodnich obszarów Niemiec z procesem restrukturyzacji rolnictwa i wsi, red. R. Kobyliński.
  5. Stańko S., Procesy dostosowawcze gospodarstw indywidualnych w rejonach przygranicznych do gospodarki rynkowej, [w:] Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, PAN, IRWiR, SGGW Warszawa 1996.
  6. Stuczyński T., Budzyńska K. Gawrysiak L., Żaliwski A., Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, "Biuletyn Informacyjny IUNG" 2000 nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu