BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hopej Marian, Martan Janusz
Tytuł
The determination of span of control
Ustalanie rozpiętości kierowania
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2006, nr 2, s. 55-62, bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Teoria podejmowania decyzji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura organizacyjna
Organisation and management, Decision making theory, Enterprise management, Organisational structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę porównania dwóch metod ustalania potencjalnej rozpiętości kierowania, tj. metody Graicunasa i Stieglitza. Okazało się, że ich stosowanie prowadzi do zbliżonych konsekwencji. Obie metody mają istotne wady i należy poszukiwać innych, doskonalszych metod ustalania właściwej liczby bezpośrednich podwładnych określonego kierownika, co prowadzi do sprawniejszego procesu decyzyjnego. Zaprezentowany zarys nowej metody opiera się na założeniu, iż ustalenie rozpiętości kierowania jest procesem, który nigdy się nie kończy. Musi być w niego wbudowany mechanizm korygowania, ponieważ ciągle zmieniają się warunki pracy zarówno przełożonego, jak i podwładnych. Istnieje więc w praktyce konieczność stałego monitorowania wdrożonego rozwiązania pod kątem dalszej jego aktualności w nowych, zmienionych warunkach. Daje to asumpt do ujawnienia się ewentualnej potrzeby kolejnej zmiany organizacyjnej. (abstrakt oryginalny)

In this article an attempt has been made to compare two methods of determining potential span of control, that is, the Stieglitz method and the Graicunas method. It appears that the application of those two approaches leads to similar ramifications. They both have essential failures, which fact leads to the conclusion that new and improved methods of determining the optimal number of subordinates for a given manager must be sought. This results in the more effective decision-making processes. The outline of the new method presented is based on the assumption that determining span of control is an interminable process. Since working conditions of the manager and his subordinates inevitably change over time, a correction mechanism should be embedded in this method. As a consequence, it is essential to constantly monitor the implemented solution, verifying its relevance in new, altered conditions. This gives a stimulus to the disclosure of possible need of another organisational change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CZERSKA M., Jak przeprowadzić zmiany organizacyjne w firmie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1997.
  2. HOPEJ M., O rozpiętości kierowania [in:] Eseje, Lesław Martan (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
  3. JASZEK J., Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, TNOiK, Katowice 1984.
  4. KIEŻUN W., Sprawne kierowanie organizacją, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
  5. KOŹMIŃSKI A.K., PIOTROWSKI W. (ed.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  6. LEAVITT H.J., Dlaczego hierarchie kwitną, Harward, Business Review, wrzesień 2003.
  7. PSZCZOŁOWSKI T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978.
  8. STEINMANN H., SCHREYÖG G, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
  9. ZIELENIEWSKI J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu