BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusin Walter M.
Tytuł
On some inflation model based on the past price dynamics
O pewnym modelu inflacji opartym na dynamice cen w przeszłości
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2006, nr 2, s. 73-80, bibliogr. 3 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Inflacja, Modelowanie procesów gospodarczych, Modele ekonomiczne, System gospodarczy
Inflation, Economic process modeling, Economic models, Economic system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano model inflacji oparty na dynamice cen w przeszłości. Zachowania rynku, które są kluczowym elementem rzutującym na wynikową ścieżkę inflacji, są włączone do modelu w postaci wektora opóźnień t(t). Rozważany jest również wariant modelu z losowym parametrem a (wektor a(t)), uwzględniający inercję systemu gospodarczego. Przedstawiono analizę matematyczną modelu, a jego działanie zilustrowano rysunkami dla losowego parametru t(t) i losowego oraz nielosowego parametru a. Opisany model może stanowić pomocne narzędzie dla instytucji finansowych kontrolujących zmiany cen za pomocą różnych instrumentów ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper describes some inflation model based on the past price dynamics. A behavior of the market which is the main element influencing the resulting inflation path is included in the model as a delay function t(t). Another variant of the model is also considered with a random parameter a (function a(t)) in which an inertia of the economic system is taken into account. The mathematical analysis of the model was presented and its behavior was shown in the figures for a random delay t(t) and a random as well as not random parameter a. The model may be a helpful tool for monetary policy institutions controlling price movements by different economic instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BENHABIB J., Interest Rate Policy in Continuous Time with Discrete Delays, Journal of Money, Credit and Banking, 2004, 36, p. 1-15.
  2. FU-SHENG H., Inflation, financial development, and economic growth. International Review of Economics & Finance, 2003, 12, p. 45-67.
  3. GALI J., GERTLER M., Inflation dynamics: A structural econometric analysis, Journal of Monetary Economics, 1999, 44, p. 195-222.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu