BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Tadeusz
Tytuł
Efektywność funkcjonowania Europejskiego Systemu Statystycznego
Efficiency of the European Statistical System functioning
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 5, s. 1-11, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Europejski System Statystyczny (ESS), System informacji statystycznej, Statystyka publiczna, Integracja gospodarcza Polski z UE
European Statistical System (ESS), Statistical information system, Public statistics, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule omówiono genezę powstania oraz pojęcie i zasady organizacyjne i prawne funkcjonowania Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS). Szczególną uwagę zwrócono na wysiłki zmierzające do zwiększenia skuteczności działania ESS oraz na inicjatywną rolę, jaką odgrywa w tej dziedzinie Konferencja Kierowników Krajowych Urzędów Statystycznych (DGINS). Dużo miejsca poświęcono w artykule omówieniu materiałów 92. Konferencji DGINS w Krakowie, której temat dotyczył "Zwiększenia efektywności funkcjonowania Europejskiego Systemu Statystycznego". Omówiono także program realizacji wniosków wynikających z przedstawionych materiałów oraz dyskusji na konferencji krakowskiej. (abstrakt oryginalny)

In this paper the genesis of formation, the notion the legal and organizational principles of European Statistical System (ESS) functioning has been discussed. The particular attention has been taken to the efforts directed to the efficiency of ESS increasing activity and to the initiative role, which is played by the Conference of the Directors-General of the National Statistical Institutes (DGINS). This paper also focuses on the description of proceedings coming from the 92 DIGINS Conference, which was held in Cracow. The theme of the Conference was "Making the system work". The programme of findings realization arising from presented materials and from the discussion on Cracow Conference has been also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. De Michelis A. (2002), Development of the European Statistical System: A long process, The future of the European Statistical System, 88th DGINS Conference, Palermo, 19-20 September, EUROSTAT
 2. European Foundation Intelligence Digest, Issue No 168, 29th May 2003
 3. Gosse V.V. (2006), What are the major issues of being a part of ESS? - a national perspective, 92nd DGINS Conference, Cracow, 21-22 September
 4. Hahlen J.(2006), Key factors in increasing efficiency within the ESS - country perspective, 92nd DGINS Conference, Cracow, 21-22 September
 5. Holt T. (2006), Making the System Work Better, 92nd DGINS Conference, Cracow, 21-22 September
 6. Kaiser S. (2006), Projects, plans, priorities: How the ESS will capitalise on enlargement, 92nd DGINS Conference, Cracow, 21-22 September
 7. Lamel J. (2001), CEIES - feeling the pulse of society, Sigma, "The bulletin of European statistics" No 2, EUROSTAT
 8. Plovsing J. (2006), From Palermo to Cracow - the State of Play of the ESS, 92nd DGINS Conference, Cracow, 21-22 September
 9. Prodi R. (2002), The future of the European Statistical System, 88th DGINS Conference, Palermo, 19-20 September, EUROSTAT
 10. Sigma (2002), "The bulletin of European statistics" No 2, EUROSTAT
 11. The future of the European Statistical System (2002), 88th DGINS Conference, Palermo, 19-20 September, EUROSTAT
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu