BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyfert Szymon
Tytuł
Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zrównoważonego rozwoju zasobów ludzkich
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 58-66, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczna Karta Wyników
Company development strategy, Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skuteczność procesu zarządzania strategicznego jest pochodną dwóch czynników: po pierwsze, działań realizowanych na płaszczyźnie formułowania i wdrażania strategii, po drugie, prawidłowo ukształtowanego systemu kontroli strategicznej. O ile definiowanie strategii nie nastręcza większych trudności, o tyle problemy pojawiają się przy wdrażaniu i monitorowaniu poziomu realizacji strategii. Jednym z narzędzi pozwalających na eliminację dysfunkcji pojawiających się przy wdrażaniu strategii i budowaniu systemu kontroli strategicznej jest Strategiczna Karta Wyników. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie koncepcji Strategicznej Karty Wyników jako narzędzia zrównoważonego rozwoju zasobów ludzkich. Punktem wyjścia jest zaprezentowanie koncepcji Strategicznej Karty Wyników, co w późniejszej części pozwala na wyprowadzenie celów związanych z rozwojem zasobów ludzkich w Strategicznej Karcie Wyników Korporacji i zbudowanie modelu Strategicznej Karty Wyników Obszaru Zasobów Ludzkich. (abstrakt oryginalny)

Effectiveness of strategic management process is effect of two factors: firstly operation realized on the platform of formulating and implementing strategy, secondly, good working strategic control system. Balanced Scorecard is the tool that enables elimination of disfunctions that appearing in the process of implementing strategy and designing the strategic control system. The main purpose of this paper is to present an idea of Balanced Scorecard as the tool of human resources development. The starting point of this paper is to present the idea of Balanced Scorecard, which later enables up goals connected with human resources development in Corporate Balanced Scorecard and helps to design the model of Balanced Scorecard of Human Resources Area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Becker B., Huselid M., Urlich D., (2002): Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
  2. Dudycz T., (2001): Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE Wrocław.
  3. Kaplan R., Norton D., (2001): Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działania, PWN, Warszawa.
  4. Kaplan R., Norton D., (2001): Strategiczna Karta Wyników. Balanced scorecard. Praktyka, CIM, Warszawa.
  5. Krupski R., (1999): Rodzaje strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Krupski R. [red.], Wyd. AE Wrocław, Wrocław.
  6. Lundy O., Cowling A., (2002): Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu