BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakóbik Witold
Tytuł
Dylematy koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej
The Dilemmas of Monetary and Fiscal Policy Coordination
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 1-2, s. 1-18, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Polityka makroekonomiczna, Polityka podatkowa, Polityka pieniężna, Koordynacja polityki
Macroeconomic policy, Tax policy, Monetary policy, Policy coordination
Abstrakt
W literaturze istnieje dyskusja wokół dylematów koordynacji decyzji fiskalnych i monetarnych. Ma ona miejsce również na gruncie ekonomii instytucjonalnej i nauk społecznych. Równocześnie bogate doświadczenia przynoszą interakcje, jakie występują między władzą fiskalną i pieniężną w procesie realizacji polityki makroekonomicznej (zwanej również "policy mix"). Skłania to autora do podjęcia analizy, której celem jest omówienie przedmiotowego i podmiotowego aspektu polityki makroekonomicznej na podstawie stanu teorii głównego nurtu, dokonanie selektywnego przeglądu wyników badań empirycznych, dotyczących policy mix w wybranych rejonach świata oraz skonfrontowanie niektórych badań teoretycznych z praktyką, a także wskazanie na pewne słabości testowania empirycznego wykorzystującego metody sformalizowane.

Monetary and fiscal coordination is extensively discussed in economic publications. The debate involves both mainstream and institutional economics as well as political sciences. The article contributes to this debate. It reviews theoretical positions adopted in mainstream economics and examines various aspects of the macroeconomic policy mix. The author selectively presents policy mix experiences in select regions of the world, specifically the European Monetary Union, the United States and Great Britain. The article confronts some theoretical studies with practice and points to the weaknesses of empirical testing based on econometric methods.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińo T.J., [1995], Central Bank Independence and Coordination of Monetary Policy and Public Debt Management, [w:] Resende A.L. (red.), Policies for Growth. The Latin American Experience, International Monetary Fund.
 2. Bieńkowski W., [1995], Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Blanchard OJ., Fischer S., [1994], Lectures on Macroeconomics, The MIT Press, Cambridge Mass., London.
 4. Castellani F, Debrun X., [2001], Central Bank Independence and the Design of Fiscal Institutions, IMF Working Paper, No. WP/01/205.
 5. Citrin D., Fischer S., [2000], Meeting the Challenges of Globalization in the Advanced Economies, [w:] Wagner H. (red.) Globalization and Unemployment, Springer, Berlin.
 6. Croce E., Juan-Ramon V.H., [2003], Assessing Fiscal Sustainability: A Cross-Country Comparison, IMF Working Paper, No. WP/03/145.
 7. Dixit A., Lambertini L., [2002], Fiscal Discretion Destroys Monetary Commitment, Princeton University Press, Princeton.
 8. Dornbusch R., Fischer S., [1990], Macroeconomics (Fifth Edition), McGraw-Hill, New York.
 9. Economic, [1994], Economic Report of the President, United States Government Printing Office, Washington DC.
 10. Economic, [2004], Economic Survey of Europe, No. 1, Economic Commission for Europe, Geneva.
 11. Eissrich D., [2000], Systemtransformation aus der Sicht derneuen Institutionenökonomik, Frankfurt.
 12. Friedman M., [1975], Unemployment vs Inflation, London.
 13. Gotz-Kozierkiewicz D., [2000], Polityka pieniężna a polityka fiskalna, "Bank i Kredyt", nr 7-8.
 14. Greenspan A., [2004], Risk and Uncertainty in Monetary Policy, "American Economic Review", Vol. 94 (May).
 15. Hagen von J., Hughes-Hallett A., Strauch R., [2001], Budgetary Consolidation in EMU, CEPR Discussion Paper, No. 148, Centre for Economic Policy Research, London.
 16. Hemming R., Kell M., Mahfouz S., [2002], The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity - A Review of the Literature, IMF Working Paper, No. WP/02/208.
 17. Kieler M., [2003], The ECB's Inflation Objective, IMF Working Paper, No. WP/03/91.
 18. Krzak M., [2004], Problemy Albionu z Maastricht, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 18/379.
 19. Kuttner K.N., [2002], The Monetary-Fiscal Policy Mix: Perspectives from the U.S., "Bank i Kredyt", nr 11-12.
 20. Laurens B., de la Piedra E.G., [1998], Coordination of Monetary and Fiscal Policies, IMF Working Paper, No. WP/98/25.
 21. Masuch K., Brand C., [2002], The ECB'S Monetary Policy and its Relation to Fiscal Policy, "Bank i Kredyt", nr 11-12.
 22. Martijn J.K., Samiei H., [1999], Central Bank Independence and the Conduct of Monetary Policy in the United Kingdom, IMF Working Paper, No. WP/99/170.
 23. Nordhaus W.D., [1975], The Political Business Cycle, "Review of Economic Studies", Vol. 86, No. 4.
 24. Nordhaus W.D., [1994], Policy Games: Coordination and Independence in Monetary and Fiscal Policies, "Brookings Papers on Economic Activity", No. 2.
 25. Obstfeld M., [2000], Globalization and Macroeconomics, NBER Reporter (Fall).
 26. Richter R., Furubotn E.G., [1999], Neue Institutionenokonomik. Eine Einfuhrung und kritische Wiirdigung, wyd. 2, Tubingen.
 27. Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Samojlik B., [2003], Polityka pieniężna a stabilność systemu finansowego, [w:] Osiński J. (red.), Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 29. Stone M.R., [2003], Greater Monetary Policy Transparency for the G3: Lessons from Full-Fledged Inflation Targeters, IMF Working Paper, No. WP/03/218.
 30. Wagner H., [2001], Implications of Globalization for Monetary Policy, IMF Working Paper,No. WP/01/184.
 31. Wojtyna A., [1996], Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej, "Bank i Kredyt", nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu