BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichocki Stanisław
Tytuł
Metody pomiaru "szarej strefy"
Sizing up the "gray zone"
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 1-2, s. 37-62, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Szara strefa, Metody statystyczne, Nielegalne zatrudnienie
Informal economy, Statistical methods, Illegal employment
Abstrakt
Brak oficjalnych danych dotyczących wielkości "szarej strefy" ma istotne, negatywne konsekwencje dla polityki gospodarczej. Brak znajomości rozmiarów, przyczyn istnienia oraz czynników sprzyjających rozwojowi "szarej strefy" uniemożliwa ponadto skuteczne zmniejszenie skali, czy wręcz zlikwidowanie tego zjawiska. Celem tego opracowania jest jest przedstawienie definicji "szarej strefy", metod jej pomiaru oraz omówienie pomiaru rozmiarów tego zjawiska w Polsce na tle analogicznych pomiarów z krajów członkoskich OECD.

The article offers a critical review of methods for measuring the unregistered segment of the economy known as the "gray zone." The first part of the article focuses on the definitions of the gray zone by economists and official institutions. Subsequently the author describes individual methods for measuring the off-the-books economy, showing their advantages and drawbacks. Also presented are gray zone statistics for individual member countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) compared with estimates for Poland.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski M., Kokoszczyński R., Stopyra J., [1988], Kształtowanie się rozmiarów drugiego obiegu w Polsce w latach 1977-1986, Bank i Kredyt, nr 8-9.
 2. Berger K., [1996], Gospodarstwa domowe w gospodarce rynkowej (wyniki badania ankietowego), [w:] Szara Gospodarka w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace - z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 3. Contini B., [1981], Labor Market Segmentation and the Development of the Parallel Economy - The Italian Expenence, Economic Papers, Vol. 33, No. 3, Oxford, listopad.
 4. Dobozi L, Pohl G., [1995], Real Output Decline in Transition Economies - Forget GDP Try Power Consumption Data!, Transition Newsletter, Vol. 6, styczeń - luty.
 5. Feige L.E., [1979], How Big Is the Irregular Economy?, Challenge, listopad - grudzień.
 6. Feige L.E., [1990], Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Economics Approach, Univeristy of Winsconsin-Madison, Madison.
 7. Feige L.E., Urban I., [2003], Estimating the Size and Growth of Unrecorded Economic Activity in Transition Countńes: A Re - evaluation of Electńc Consumption method Estimates and Implication, W. Davidson, Institute Working Paper No. 636, 2003 r.
 8. Frey S.B., Hanneman-Weck H., [1984], The Hidden Economy As An 'Unobserved' Vanable, European Economic Review, Vol. 26, No. 1-2.
 9. Gołębiowska Z., Wołoszyn J., [1996], Szara gospodarka w podmiotach małych i średnich, [w:] Szara Gospodarka w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace - z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 10. Gutmann P, [1977], The Subterranean Economy, Financial Analysts Journal, listopad - grudzień.
 11. Hanousek J., Palada F, [2003], Mission Impossible III: Measuring the Informal Sector in a Transition Economy Using Macro Methods, CERGE - El, Prague.
 12. Jakóbiak B., Jeznach M., [1999], "Szara gospodarka" w Polsce, Wiadomości Statystyczne, Nr 4.
 13. Kałaska M., Witkowski J., [1996], Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 roku (wyniki badania ankietowego), [w:] Szara Gospodarka w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace - z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 14. Kaufrnann D., Kaliberda A., [1996], Integrating the Unofficial Economy into the Dynamics of Post - Socialist Economies, Working Paper 1691, World Bank, Washington.
 15. Kloc K., [1998], Szara strefa w Polsce w okresie transformacji, Raporty CASE, Warszawa.
 16. Łącko M., [1999], Hidden Economy - An Unknown Quantity? Comparative Analysis of Hidden Economies in Transition Countries in 1989-1995, Working Paper 9905, Universitaet Linz, Linz.
 17. Madzarevic-Sujster S., Mikulic D., [2002], An Estimate of the Underground Economy via the National Accounts System, Institute of Public Finance, Zagreb.
 18. Measuring the Non - Observed Economy A Handbook, [2002], OECD, Paris.
 19. Mróz B., [2002], Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Monorafie i Opracowania, SGH nr 509, Warszawa.
 20. Non-observed Economy in National Accounts Survey of National Practices, [2003], United Nations Economic Commission for Europe, Geneva.
 21. Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, [2005], GUS, Warszawa.
 22. Rachunki Narodowe Według Sektorów i Podsektorów Instytucjonalnych 1995-2000, [2002], Warszawa.
 23. Rachunki Narodowe Wedlug Sektorów i Podsektorów Instytucjonalnych 2000-2002, [2004], GUS, Warszawa.
 24. Rachunki Narodowe Wedlug Sektorów i Podsektorów Instytucjonalnych 2000-2003, [2005], GUS, Warszawa.
 25. Rajewski Z., Zienkowski Z., [1996], Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych pojęcie, zakres, metody, [w:] Szara Gospodarka w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace - z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 26. Schneider F, Enste H.D., [2000], Shadow Economies: Size, Causes and Consequence, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII, marzec.
 27. Szara strefa w transfomacji gospodarki, [1995], pod. red. M. Grabowskiego, Gdańsk.
 28. Tanzi V, [1983], The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930-1980, Staff Papers, International Monetary Found, New York.
 29. Tanzi V, [1990], Uses and abuses of estimates of the shadow economy, The Economic Journal, Vol. 109, wrzesień.
 30. Thomas J., [1990], Quantifying the black economy: 'measurement without theory' yet again?, The Economic Journal, Vol. 109, czerwiec.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu