BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalewski Michał, Palica Zofia
Tytuł
Reakcja rynku kapitałowego na ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Capital market reactions to public bids for the sale of WSE - listed stock
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2006, nr 1-2, s. 77-94, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Rynek kapitałowy, Akcje, Reakcja rynku
Stock market, Capital market, Shares, Market reaction
Abstrakt
Przeprowadzone badania reakcji rynku kapitałowego na publiczne ogłaszanie wezwań do sprzedaży akcji pozwalają sformułować ogólny wniosek, że ogłoszenie wezwania ma istotny wpływ na kształtowanie się stóp zwrotu z akcji na polskim rynku kapitałowym. Podczas gdy w badanym okresie inwestycja w akcje spółki o horyzoncie czasowym od 30 dni przed ogłoszeniem wezwania do 30 dni po wezwaniu przynosiła ponad siedmioprocentowy zysk, dzięki zwrotowi nadzwyczajnemu możliwe było osiągnięcie dodatkowego, blisko czteroprocentowego zysku. Autorzy twierdzą, że zachowanie polskiego rynku związane z utrzymywaniem się zwrotu nadzwyczajnego kilkanaście dni po dacie wezwania jest zbliżone do rynków dojrzałych.

The study shows that the bids substantially influenced rates of return for shares on the Polish capital market. Investments ranging from 30 days prior to the bid to 30 days after the bid usually yielded positive rates of return. The behavior of the Polish market-whereby relatively high rates of return continue for about two weeks after the bid-is in line with mature market standards.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asquith P., [1983], Merger bids, uncertainty and stockholders returns, Journal of Financial Economist 11.
 2. Barney J.B., Turk T.A., [1994], Superior Performance from implementing Merger and Acquisition Strategies: A Resource-Based Analysis, [w:] van Krogh G., Sinatra A., Singh H., The Management of Corporate Acquisitions, The Macmillan Press, London.
 3. Bradley M., [1992], The Economic Consequences of Mergers and Tender Offers, [w:] Stem J.M., Chew Jr D.H., The Revolution in Corporate Finance, (red.) Blackwell, Oxford-Cambridge.
 4. Copeland T, Koller T, Murrin J., [1997], Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig--Press, Warszawa
 5. Frąckowiak W., Kamiński M., Lewandowski M., Mencel K., Michalski M., Remlein M., Sowiński R., [1998], Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, pod red. W. Frąckowiaka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Głowiak T, Piecek G., [2001], Restrukturyzacja jako mechanizm kreowania wartości w procesach akwizycji przedsiębiorstw, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw -problemy, metody, efekty, pod red. Skalik J., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916, Wrocław.
 7. Jensen M.C., Ruback R., [1983], The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence, Journal of Financial Economics, April.
 8. Kamiński M., Lewandowski M., [2000], Reakcja rynku kapitałowego na ogłoszone wezwania do sprzedaży akcji - nadzwyczajne stopy zwrotu, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4.
 9. Lewandowski M., [2001], Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, Wig-Press, Warszawa.
 10. Piecek G., [2004], Analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu w wyniku reakcji na informację o przejęciach i fuzjach - badania dotyczące plskiego rynku kapitałowego, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 4-5.
 11. Van Home, [1990], Fundamentals of Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 12. Szczepankowski P., [2000], Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Weston J.F., [1987], The Payoff in Mergers and Acquisitions, [w:] Rock M. (red.), The Mergers & Acquisition Handbook, McGraw-Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu