BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barembruch Adam
Tytuł
Fabryki kredytów - geneza, funkcjonowanie, perspektywy
Loan Factory-Genesis, Functioning, Prospects
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 2, s. 5-16, bibliografia 12 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje kredytowe, Niebankowe instytucje finansowe, Sektor bankowy, Studium przypadku
Credit institution, Non-banking financial companies, Banking sector, Case study
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie genezy fabryk kredytowych oraz wskazanie wybranych aspektów ich funkcjonowania na terenie Niemiec oraz określenie, czy istnieją przesłanki, by takie instytucje powstały w Polsce.

Loan factory is an institution that assumes some duties traditionally reserved for a bank and centralizes lending services. Such an institution focuses mainly on back office operations of a bank. The most important and, at the same time, most advantageous aspect of loan factory is the assembly-line approach, resulting in the ability to process more loans at a lower cost. The aim of the article is to show the genesis of loan factories and to examine some aspects of their functioning in Germany, and to determine if there is a real chance for such institutions to come into existence in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barembruch A., (2005), Wybrane aspekty funkcjonowania rynku consumer finance w Niemczech i Austrii, [w:] Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, (red.) M. Penczar, B. Lepczyński, Raport IBnGR, I Kongres Consumer Finance - Warszawa, (materiały powielone).
 2. Dziawgo L., (2004), Rola banków w gospodarce w przyszłości jako podstawowy dylemat współczesnej bankowości, [w:] Czynniki wzrostu gospodarczego (red.) M. Haffer, W. Karaszewski, UMK, Toruń.
 3. Dziawgo L., (2005), Era postbankowości, [w:] Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki fmansów,(red.) J. Nowakowski, J. Ostaszewski, Monografie i opracowania naukowe, SGH, Warszawa.
 4. Harasim J., (2004), Strategie marketingowe banków w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Prace naukowe A.E. im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 5. Korenik D., (2002), Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 6. Wahrenburg M., W. König, D. Beimborn, J. Frankę, T. Gellrich, A. Hackethal, M. Holzhäuser, F. Schwarze, T. Weitzel, (2005) Kreditprozess-Management. Status Quo und Zukunft des Kreditprozesses bei Deutschland 500 grosten Kreditinstituten, Nordestedt.
 7. Mazur L., (2005), Prawo bankowe. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Moorman J., Möbus D. (2004), Wertschöpftingmanagement in Banken, Bankakademie - Verlag, Frankfurt am Main.
 9. Trocki M., (2001) Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, P WE, Warszawa.
 10. Wydra M., (2006), Fabryki kredytów - świat, "Gazeta Bankowa", nr 4.
 11. Wydra M., (2006), Fabryka kredytów, "Gazeta Bankowa", nr 3.
 12. Wydra M., (2006), Pożyteczne fabryki, "Gazeta Bankowa", nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu