BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Paweł
Tytuł
Weryfikacja zdolności prognostycznych wybranych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw
Verification of Prediction Abilities of Chosen Bankruptcy Predictions Models
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 2, s. 93-100, bibliografia 8 poz.
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Metody prognozowania, Przedsiębiorstwo handlowe, Przedsiębiorstwo usługowe, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Studium przypadku
Enterprise bankruptcy, Forecasting methods, Commercial enterprises, Service enterprise, Industrial enterprises, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały fragmenty badań związanych z empiryczną oceną jakości modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Oba prezentowane modele zostały poddane porównawczej analizie sprawności przy wykorzystaniu wyników badania 208 przedsiębiorstw. Ponadto analizie została poddana sprawność modeli w odniesieniu do trzech grup przedsiębiorstw: produkcyjnych, handlowych i usługowych. Badanie to możliwe było do przeprowadzenia na podstawie odrębnej analizy danych, opartej o informacje uzyskane z Urzędu Statystycznego w Gdańsku, oraz pochodzące z czytelni akt VII i VIII Wydziału Gospodarczym KRS w Gdańsku, czytelni akt XX Wydziału Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych w Gdańsku oraz analizy zapisów dokonanych w Repertorium GUP 2003-2004-2005 Sądu Rejonowego w Gdańsku.

In the article there have been presented partial results of research concerning qualitative estimate of chosen models predicting bankruptcy which are based on discriminatory functions. Research has been done on group of 208 Polish capital companies divided into 3 groups: production, trade and service. Moreover there has been analysed indexes (included in the discriminatory functions) which changed during period of 4 years before bankruptcy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hołda A. (2001), Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacyjnej ZH w warunkach gospodarki polskiej, "Rachunkowość" nr 10.
  2. Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody), "Życie gospodarcze" nr 38.
  3. Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difm, Warszawa.
  4. Wędzki D. (2000), Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków "Bank i Kredyt" nr 5.
  5. Akta upadłościowe pochodzące z Wydziału XX Gospodarczego - dla spraw upadłościowych i naprawczych w Gdańsku.
  6. Akta pochodzące z VII oraz Viii Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku.
  7. Monitor Polski B (2000-2005).
  8. Repertorium GUP 2003-2004-2005 Sądu Rejonowego w Gdańsku XX Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdyni.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu