BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzała Krystyna
Tytuł
Modelowanie równań strukturalnych : koncepcja i podstawowe pojęcia
Introduction to Structural Equation Modelling
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 2, s. 121-130, bibliografia 12 poz.
Słowa kluczowe
Modelowanie równań strukturalnych, Metody statystyczne, Analiza statystyczna, Badania naukowe
Structural Equation Modeling, Statistical methods, Statistical analysis, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych technik oraz pojęć występujących w modelowaniu równań strukturalnych (ang. Structural Equation Modeling, SEM), nurcie badawczym charakteryzującym się dynamicznym rozwojem zarówno teorii jak i zastosowań w naukach przyrodniczych, a także socjologicznych i psychologicznych ostatnich 30 lat. Omówione są podobieństwa i różnice technik SEM w porównaniu do klasycznych metod modelowania zależności liniowych, takich jak analiza regresji, analiza wariancji i kowariancji oraz metod z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej jak np. analiza czynnikowa. Prezentowane wprowadzenie do SEM jest zilustrowane trzema przykładami odnoszącymi się do różnych dziedzin badawczych, w tym do analizy rozprzestrzeniania się innowacji.

The aim of the article is to present the basic techniques of Structural Equation Modelling (SEM), which represents one of the dynamic developing strains of theoretical and applied research in psychology, sociology and medicine in last 30 years. The similarities and differences of SEM in comparison to classical methods of linear dependency modelling such as: linear regression, variance and covariance analysis or multivariate statistical analysis, and especially factor analysis are discussed. The presented introduction to SEM techniques is illustrated by three examples from different research areas, i.e. analysis of spillover of innovations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollen, К. А., (1989), Structural Equations with Latent Variables, John Wiley&Sons, New York.
 2. Brzeziński, J. (red.), (2004), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, PWN, Warszawa.
 3. Chwelos, P., I. Benbasat, A. S. Dexter, (2000), Empirical Test of an EDI Adoption Model, Research Report.
 4. Cwalina, W., (2000), "Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych", mimeo, StatSoft.
 5. Dziechciarz, J. (red.) "Zastosowania metod ilościowych", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1010, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Gefen, D., D.W. Sträub, M-C. Boudreau, (2000), "Structural Equation Modeling and Regression: Guidelines for Research Practice", Communications of the Association for Information System, vol. 4, art. 7.
 7. Iacovou, Ch. L., I. Benbasat, A. S. Dexter, (1995), "Electronic Data Interchange and Small Organizations: Adoption and Impact of Technology", MIS Quarterly, vol. 19, No. 4, str. 465-485.
 8. IgbariaM., N. Zinatelli, P. Cragg, A. L. M. Cavaye, (1997), "Personal Computing Acceptance Factors in Small Firms: A Structural Equation Model", MIS Quarterly, vol. 21, NO. 3, str. 279-3-5.
 9. Kline, R. В., (2004), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press, New York, London, 2nd. ed.
 10. Raykov, Т., G. A. Marcoulides, (2000), A First Course in Structural Equation Modelling Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London.
 11. Sagan A., (2003), "Model strukturalny relacji między satysfakcją i lojalnością wobec marki", mimeo, StatSoft.
 12. Vasconcelos, A. G. G., R. M. V. Almeida, F. F. Nobre, (1998), "The Path Analysis Approach to the Multivariate Analysis of Infant Mortality Data", Annals of Epidemiology, vol. 8, No. 4, str. 262-271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu