BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szadziewska Arleta
Tytuł
Rola informacji o kosztach w zarządzaniu bankiem komercyjnym
The Role of Cost Informations in the Process of Bank Management
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 2, s. 131-148, bibliografia 39 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Rachunkowość bankowa, Rachunek kosztów, Zarządzanie bankiem
Banks, Bank accounting, Cost accounting, Bank management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia rolę, jaką informacje o kosztach (dostarczane przez rachunek kosztów) pełnią w zarządzaniu bankiem. Funkcjonujący w banku rachunek kosztów stanowi bazę danych do zarządzania kosztami, a tym samym do podejmowania efektywnych decyzji operacyjnych i strategicznych. Umiejętne korzystanie z tej bazy pozwala na konkurowanie produktami wysokiej jakości o niskich kosztach i niskiej cenie, przyczyniając się tym samym do wzrostu konkurencyjności banku na danym rynku.

Banks operating in the competitive market, having to ensure the safety of deposits, aim at improving profits. Therefore, fast and direct access to information enables the recognition not only of new development possibilities but of threats as well, witch results in the safety of operations and adequate profit level. The purpose of this paper is to analyse the role of cost informations (that are providing with cost accounting) in the process of bank management. The system of cost accounting which is adapted to bank's individual needs is the base for cost management, it also increases the effectiveness of the decision making process in the short and long term. Hence, banks can compete with each other offering their customers higher quality services, low costs and prices; witch leads to the growth of bank's competitiveness in the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz H.G. (1999), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 11.
 2. Drury C. (1995), Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1995..
 3. Fedak Z. (1962), Rachunek kosztów produkcji przemysłowej. Zagadnienia wybrane, PWE, Warszawa.
 4. Gierusz B. (1999), Rachunkowość bankowa, oddk Gdańsk.
 5. Gierusz J. (1996), Rachunek kosztów produkcji sprzężonej, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 6. Gierusz J. (2002), Plan kont z komentarzem 2002, oddk, Gdańsk.
 7. Golębiewicz M. (2000), Uwarunkowania maksymalizacji zysku banku komercyjnego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 849.
 8. Grabczan W. (1995), Kalkulacja kosztów w banku, Bank i Kredyt, grudzień.
 9. Grabczan W. (1996), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 10. Horngren Ch. T., Foster G. (1991), Cost Accounting A Managerial Emphasis. Prentice-Hall, International Editions.
 11. Iwanicz-Drozdowska M. (1999), Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa.
 12. Jarugowa A. (1986), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 13. Jarugowa A. (1996), Nowoczesna rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Nowa Europa, dodatek z dnia 30 stycznia 1996, Warszawa.
 14. Jarugowa A., Maić W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 15. Jarugowa A., Nowak W., Szychta A. (1999), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, P. S. Absolwent, Łódź.
 16. Jarugowa A., Skowroński J. (1982), Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Warszawa.
 17. Jarugowa A., Sobańska L, Sochacka R. (1991), Metody kalkulacji. Koszty-ceny-decyzje, PWE, Warszawa.
 18. Jarugowa A., Szychta A. (1996), Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, Nowa Europa, dodatek z dnia 5 września, Warszawa.
 19. Kapłan R. S., R. Cooper (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 20. Kapłan R., Norton D. (2001), Strategiczna karta wyników, Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 21. Kopiński A. (2003), Cele i zakres budżetowania kosztów w banku, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, część IV, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków.
 22. Kulińska-Sadłocha E. (2001), Bankowy rachunek kosztów, Bankowe abc nr 75, Bank i Kredyt, sierpień.
 23. Kulińska-Sadłocha E. (2003), Controlling w banku, PWN, Warszawa 2003.
 24. Marcinkowska M. (1999), Rachunek kosztów działań w instytucjach finansowych, Bankowe abc nr 49, Bank i Kredyt nr l, styczeń-luty.
 25. Marcinkowska M.(2000a), Rachunek kosztów działań w bankach (część I), Controlling i rachunkowość zarządcza nr 7.
 26. Marcinkowska M. (2000b), Rachunek kosztów działań w bankach (część II), Controlling i rachunkowość zarządcza nr 8.
 27. Marcinkowska M. (2003), Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Matuszewicz J. (1998), Rachunek kosztów, Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych spółka z o.o., Warszawa.
 29. McGuire Brian L., Kocakulah Mehmet C., Wagers Leonard G. (1998), Implementing activity-based management in the banking industry, Journal of Bank Cost & Management Accounting, 1998, www.findarticles.com.
 30. Misińska M., Niewiadoma M. (2003), Rachunkowość bankowa, AE im. Oskara Lanego, Wrocław. Sl.Pietrzak S. (1998), Informacyjny system zarządzania przedsiębiorstwem, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6.
 31. Polakowski M., Rybarczyk K. (1997), Activity Based Costing w bankach, Materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości: Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Nauka i praktyka., Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 32. Robbins S.P., DeCenzo D. A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 33. Sawicki K. (1996), praca zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, Rachunek kosztów, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 34. Sobańska I. (1998), Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Gospodarcze "Rafíb", Łódź 1998.
 35. Świderska G. K. (1999), Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji, Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 10.
 36. Weiner Jerry (1995), Activity based costing for financial institutions, Journal of Bank Cost & Management Accounting, www.findarticles.com.
 37. Wnuk T. (2000), Rachunek kosztów działań - konsekwencje niespełnienia podstawowych założeń, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 57, Warszawa.
 38. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. nr 152, póz. 1727 (2001).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu