BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech-Rogosz Joanna
Tytuł
Wpływ zjednoczenia Niemiec i transformacji gospodarki wschodnich Landów na zdolność konkurowania gospodarki niemieckiej
Innfluence of Germany Unification and Transformation of East German Economy on Competitiveness of the German Economy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, nr 22, s. 141-158
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Gospodarka, Sytuacja gospodarcza, Zjednoczenie Niemiec, Restrukturyzacja gospodarki
Economy competitiveness, Economy, Economic situation, Unification of Germany, Economic restructuring
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Niemcy należą do państw silnych gospodarczo, zaangażowanych w procesy zjednoczeniowe w Europie. W artykule omówiono trudności z jakimi borykają się Niemcy : rosnące bezrobocie, wysoki dług publiczny, duże koszty pracy, wysoki długookresowy eksport kapitału netto, oraz problemy strukturalne związane z transformacją wschodnioniemieckiej gospodarki.

The United Germany has struggled against considerable problems for the last decade. The most important issues are: 4,5 milion people of registered unemployment, high public debt and excessive share in GDP by tax burden and social expenses. Competitiveness of the German economy is unusually poor in comparision with the world`s biggest economic powers. Accoording to IMD ranking Germany is placed twelve in the year 2001. The analysis of the competitiveness of the economic structures requires taking into consideration certain specificity of the economy that resulted from the unification of two German states. The process of unification, although brought a lot of the positive effects, hasn`t been finished yet. Despite over 1 trillion DM transfers the east part of Germany lies in the structural crisis, it`s less competitive than the west part, that influences on the less competitiveness of all German economy on the international markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu