BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Jarosław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Młynarski Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania niezawodnościowe i organizacyjne w gospodarowaniu majątkiem trwałym
Reliability and Organizational Conditions in Fixed Assets Economizing.
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 2, s. 259-274, bibliografia 15 poz.
Słowa kluczowe
Majątek trwały, Majątek trwały przedsiębiorstwa, Gospodarowanie środkami trwałymi, Amortyzacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Tangible property, Company's fixed assets, Fixed assets management, Amortization, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykorzystanie majątku trwałego należy ujmować jako całokształt organizacyjnie uporządkowanych, wzajemnie powiązanych działań, zmierzających do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania środków trwałych. W podejmowanej analizie przedstawione są problemy organizacji i strategii racjonalnego gospodarowania oraz racjonalnego wykorzystania środków trwałych. W tym względzie przerwy w eksploatowaniu i użytkowaniu związane ze świadomie ustalonym cyklem resursowo-remontowym, a warunek skuteczności strategii użytkowania kapitału trwałego, jako jej pozytywne sprzężenie z ogólną strategią rozwoju przedsiębiorstwa.

Using of fixed assets should be treat of as the whole of organizational ordered and connected activities which aim at application of fixed assets in accordance with destination. Conceptions of fixing service life of fixed assets are taken in two groups - standard and conceptions. It can determine number of this fundamental parameter of efficiency calculus of investments. Problems of organization and strategy of rational managing and rational using of fixed assets, have been showed. Breaks in operating and utilization are connected with established overhaul life and condition of efficiency of fixed assets utilization strategy as its positive coupling with general strategy of firm development. Efficiency of fixed assets utilization strategy defined in aspect of determine factors. Degree of reached economic rationality which is described by accuracy level of strategy elements selection and their matching. Fundamental for success in organization, choice of strategy elements and their matching - conditions of utilization efficiency which are conformed to performance. Economic justified reliability of objects which are components of fixed assets, defined by quantitative measures called reliability indexes. Reliability indexes of technical objects in techno-economic aspect in two groups: indexes which characterize object reliability from technical side and indexes which characterize object reliability from resources losses point of view. In the final effect, dependences between reliability, costs and economical effects. In accordance to this, reliability indexes as a base for evaluating of economic values which have an impact on correctness of organization and finn function.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czają J., Jaki A. (1997), Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane, TNOiK, Warszawa-Kraków.
 2. Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski S. (2004), Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność, jakość, ekonomika, Wydawnictwo A.E. w Krakowie.
 3. Byrski B., Luchter E. (1972), Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne, ZN WSE w Krakowie nr 50, Kraków.
 4. Czarnek J. (1982), Rachunek efektywności inwestycji i postępu technicznego w przemyśle, PWE, Warszawa.
 5. Gospodarowanie kapitałem w firmie, praca zbiór, pod red. B. Wodniak-Sobczak (1994), Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 6. Iwin J., Niedzielski Z. (2002), Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Janasz W. (1991), Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie, Uniwersytet w Szczecinie, Szczecin.
 8. Janasz W., Urbańczyk E., Waśniewski T.(1988), Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 9. Jarecki J., Tott K. (1986), Organizacja eksploatacji pojazdów samochodowych, WKiŁ, Warszawa.
 10. Lewandowski J. (1997), Zarządzanie środkami trwałymi i gospodarką naprawczą w przedsiębiorstwie, Marcus, Łódź.
 11. Magiera J., Krupa M., Młynarski S. (2003), Forecasting of reliability in aspect of planning of operating of vehicles. 14th International Scientific Conference "Science, education and society" University of Žilina.
 12. Okrąglicki W., Łopuszański B. (1980), Użytkowanie urządzeń mechanicznych, WNT, Warszawa.
 13. Urbańczyk E. (1985), Metody analizy ekonomicznej efektywności majątku trwałego w przemyśle, Politechnika Szczecińska, Szczecin.
 14. Zarządzanie finansami - cele, organizacja, narzędzia, praca zbiór, pod red. D. Zarzeckiego (2001), Uniwersytet Szczeciński, Warszawa.
 15. Zarzecki D. (1997), Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia, Interbook, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu