BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptaszyńska Barbara
Tytuł
Tendencje inwestycyjne po 1989 r.
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 1, s. 29-43, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje w gospodarce, Statystyka gospodarcza
Foreign investment, Investments in the economy, Economic statistics
Abstrakt
Podstawowymi ograniczeniami inwestycji był najczęściej zbyt mały popyt na rynku wewnętrznym, niska rentowność działalności samych przedsiębiorstw i konkurencja ze strony importu. Inwestycje finansowane z budżetu państwa uległy znacznemu ograniczeniu, zbyt wysokie były bowiem bieżące potrzeby budżetu. Zdolności inwestycyjne przedsiębiorstw ograniczała również sytuacja makroekonomiczna, głównie niska stopa oszczędności krajowych i wysoka stopa redystrybucji budżetowej. Rozwój był jednak wspierany kapitałem zagranicznym, dlatego też tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych nie odbiegało od średniego tempa w krajach rozwiniętych, ale nie było wystarczające do nadrobienia dystansu rozwojowego do krajów ekonomicznie zaawansowanych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bedi A. S., Cieślik A. (1999), Formy działalności inwestorów zagranicznych a dyfuzja kapitału intelektualnego w polskim przemyśle, "Ekonomista" nr 4, Warszawa
 2. Karaszewski W., Wiśniewski J. (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: ich skala, struktura i wpływ na procesy rozwojowe, "Ekonomista" nr 4, Warszawa
 3. Kotwicz-Jawor J. (2000), (w:) Kraszewski W. (red.), Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, Wyd. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 4. Kowalik A. (2002), Brakuje na inwestycje i modernizacje, "Rzeczpospolita" z 20 października 2002 r.
 5. Mączyńska E. (2001) (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wyd. DiG, Warszawa
 6. Mujżel J. (2003) (red.), Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, INE PAN Warszawa
 7. Owsiak S. (2000), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa
 8. Polska 2004 Raport o stanie gospodarki (2004), MGiP Warszawa
 9. Polska 2003 Raport o stanie gospodarki (2003), MGPiPS Warszawa
 10. Raport o stanie gospodarki w 2000 roku (2000), MGPiPS Warszawa
 11. Raport o stanie gospodarki w 1996 roku (1996), MGPiPS Warszawa
 12. Raport o stanie finansowym państwa w 2002 roku (2002), Warszawa
 13. Roczniki statystyczne z lat 1993, 1999, 2001, 2003, 2004
 14. Rapacki R. (2002), Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, "Ekonomista" nr 4, Warszawa
 15. Wieczorek P. (2001), Nakłady inwestycyjne w przemyśle, "Wiadomości Statystyczne" nr 10, GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu