BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa
Tytuł
Informacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji marketingowych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2006, nr 3, s. 39-42
Słowa kluczowe
Informacja marketingowa, Informacja w podejmowaniu decyzji, Informacja dla potrzeb zarządzania
Marketing information, Information in decision making, Information for management needs
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie informacji marketingowej oraz jej cechy składające się na poszukiwaną przez decydentów użyteczność. Zwrócono również uwagę na problemy związane z procesem jej gromadzenia i wykorzystania w praktyce marketingowej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. ALTER, Information Systems. A Management Perspective, Benjamin/Cummings Publishing Company, Menlo Park 1996, s. 30, 152-171.
 2. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. KRAMER, PWE, Warszawa 1994, s. 102.
 3. E. DULINIEC, Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 s. 15-16.
 4. S. GORCZYŃSKI, Z informacją na bakier, IWZZ, Warszawa 1984, s. 20-43.
 5. Informacyjne przeciążenie menedżerów, "Zarządzanie na Świecie" 1998, nr 7, s. 41-42.
 6. J. KISIELNICKI, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Infor, Warszawa 2002, s. 8.
 7. E. KOLBUSZ, A. NOWAKOWSKI, Informacja w zarządzaniu, Wydawnictwo ZSB, Szczecin 1999, s. 38.
 8. Z. MARTYNIAK, Przejawy niesprawności informacyjnej i kryteria oceny jakości informacji, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 534, Kraków 2000, s. 5-12.
 9. J. OLEŃSKI, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2003, s. 209-241.
 10. P.D. OLSON, Choices for Innovation - Minded Corporations, "Journal of Business Srategy", styczeń-luty 1990, s. 42-46, za: A.F. STONER, R.E. FREEMAN, D.R. GILBERT, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 589.
 11. N.F. PIERCY, M. EVANS, Marketing Book, Butterworth Heinemann 1994, za: A. STYŚ, Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opcja marketingowa, "Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu", nr 861, Wrocław 2003, s. 260.
 12. I.P. RUTKOWSKI, System informacji marketingowej - wartość i koszt informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 444, Kraków 1994, s. 45-62.
 13. B. STEFANOWICZ, Informacja jako zasób strategiczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 7.
 14. A. STYŚ, Informacja w systemie badań marketingowych, "Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1004, Wrocław 2003, s. 102.
 15. System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. BOROWIECKI i M. ROMANOWSKA, Difin, Warszawa 2001, s. 169-170.
 16. Systemy informatyczne zarządzania, red. T. WIERZBICKI, PWE, Warszawa 1985, s. 40.
 17. A.D. URSUŁ, Informacija, Nauka , Moskwa 1971, s. 190.
 18. "Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 10, s. 33-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu