BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glicz Marcin
Tytuł
Odpowiedzialność cywilna emitenta za naruszenie obowiązków publikacyjnych w zakresie informacji poufnych
Źródło
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 11, s. 16-21
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Ustawodawstwo gospodarcze, Naruszenie przepisów prawa, Informacja poufna, Odpowiedzialność cywilna, Regulacje prawne
Capital market, Economic legislation, Violation of the law, Confidential information, Civil liability, Legal regulations
Abstrakt
Wejście w życie 24.10.2005 r. trzech ustaw zastępujących dotychczasową ustawę z 21.7.1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" stworzyło nowe ramy prawne dla funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Zintegrowane i efektywne funkcjonowanie tego rynku uwarunkowane jest nie tylko odpowiednimi ramami prawnymi, ale również istnieniem skutecznych mechanizmów ochrony inwestorów przed występującymi na nim zagrożeniami. Przesłanką wystąpienia odpowiedzialności cywilnej emitenta jest zaistnienie zdarzenia, z którym przepisy łączą taką odpowiedzialność. Zdarzeniem tym jest naruszenie obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych, w rezultacie którego wśród uczestników rynku kapitałowego tworzy się stan dezinformacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5490
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu