BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Armacińska Katarzyna, Kierc Kinga
Tytuł
Wpływ wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na wybrane wielkości finansowe banków stosujących MSSF do sprawozdań jednostkowych
Źródło
Bezpieczny Bank, 2005, nr 4 (29), s. 133-166
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Rachunkowość bankowa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Financial statements, Bank accounting, International Financial Reporting Standard
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena wpływu wdrożenia przez banki nowych zasad rachunkowości na ich jednostkowe sprawozdania finansowe. Analizie poddane zostały główne zmiany w prezentacji sprawozdań finansowych, a także obszary, w których występują istotne różnice pomiędzy Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Oceny dokonano w oparciu o śródroczne sprawozdania finansowe banków za I półrocze 2005 r.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu