BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Marcin
Tytuł
Stanowisko Marshalla wobec niektórych kwestii "sporu o metodę" (Methodenstreit)
Marshall and some aspects of Methodenstreit
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2007, nr 2, s. 137-152
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Historia gospodarcza, Filozofia ekonomii, Teoria ekonomii
History of economic thought, Economic history, Philosophy of economics, Economic theory
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza stanowiska, jakie Alfred Marshall, wybitny dziewiętnastowieczny XIX-wieczny ekonomista zajmował wobec kwestii będących przedmiotem sporu o metodę ze Szkołą Austriacką - natury praw ekonomicznych, metod analizy i percepcji człowieka na tle zjawisk ekonomicznych. Analiza ta posłuży następnie za podstaw sformułowania wniosków i postulatów pod adresem ekonomii współczesnej.

The aim of the paper is the analysis of Alfred Marshall's position in Methodenstreit {Battle over Methods). The founder of contemporary economics was often critical of the Austrian school whose approach become representative to mainstream economics. This analysis allows to draw some conclusions and postulates for contemporary economics. The most important one is that one should be more tolerant of ideas of the schools beyond mainstream economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkai H., The Methodenstreit and the Emergencje of Mathematical Economics, „Eastern Economic Journal" 22, 1996 Becker G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa 1990
 2. Blaug M., The Formalist Revolution of the 1950's, „Journal of History of Economic Thought" 25, 2003, nr 2
 3. Bronfenbrenner M., Economics as Dentistry, „Southern Economic Journal" 57, 1991
 4. Cairnes J.E., The Character and Logical Method of Political Economy, Batoche Books, Kitchener 2001
 5. Coats A.W., Sociological Aspects of British Economic Thought (CA. 1880-1930), „Journal of Political Economy" 75,1967
 6. Dequetch D., Rationality and Irrationality, w: Encyclopedia of Political Economy, t. II, Routledge, London, New York 1999
 7. Foxwell H.S., The Economic Movement in England, „Quarterly Economic Journal" 2,1887/88
 8. Górski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa 1987
 9. Hammond J.D., Alfred Marshall's Methodology, „The Methodus" 3, 1991
 10. Hargreaves-Heap S., Hollis M., Economic Man, w: The New Palgrave. A Dictionary of Economics, t. II, red. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman, Macmillan, London 1987
 11. Hayek F.A., Indywidualizm prawdziwy i fałszywy, w: Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998
 12. Industry and Trade, Macmillan & Co., London 1932 Keynes J.M., Marshall A., 1842-1924, „Economie Journal" 34, 1924
 13. Keynes J.N., The Scope and Method of Political Economy, Macmillan & Co., London 1891, M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995
 14. Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, PWN, Warszawa 1969
 15. Leibenstein H., Poza schematem »homo oeconomicus«, PWN, Warszawa 1988
 16. Marshall A., Mr's Jevons Theory of Political Economy, „The Academy", 1st April 1872
 17. Marshall A., On Rent, „Economic Journal" 3, 1893
 18. Marshall A., Principles of Economics. 9th Variorum Edition, red. C. W. Guillebaud, t. II, Macmillan, London 1961
 19. Marshall A., The Present Position of Political Economy, w: Memorials of Alfred Marshall, red. A. C. Pigou, Macmillan & Co, London 1925
 20. Marshall A., The Review of Edgeworth's 'Mathemathical Psychics', „The Academy", 18th June 1881, w: The Early Economic Writings of Alfred Marshall, 1867-1890, t. II, red. J. K. Whitaker, Free Press, New York 1975
 21. Mayer T., Prawda kontra precyzja w ekonomii, PWN, Warszawa 1996
 22. Mill J.S., Ingram J.K., A History of Political Economy, A. & C. Black, London 1915
 23. Mill J.S., On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It, w: Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy, Batoche Books, Kitchener 2000
 24. Mill J.S., System logiki dedukcyjnej i indukcyjnej, t. II, PWN, Warszawa 1962
 25. Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria, PWN, Warszawa 2001
 26. Paley-Marshall M., The Economics of Industry, Macmillan & Co., London 1879
 27. Pigou A.C., Alfred Marshall and Current Thought, Macmillan & Co., London 1955
 28. Principles of Economics, Macmillan & Co, London 1947 (1920) Schumpeter J.A., Marshall's 'Principles': Semi-Centennial Appraisal, „American Economic Review" 31, 1941
 29. Sidgwick H., The Principles of Political Economy, Macmillan & Co., London 1901
 30. Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000
 31. Strober M.H., Cook A., Economics, Lies and Videotapes, „Journal of Economic Education" 23, 1992, nr 2
 32. Taylor E., Wstęp do ekonomiki, Wydawnictwo Pozańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004
 33. The Correspondence of Alfred Marshall, Economist, red. J. K. Whitaker, t. II, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne 1996
 34. The Pure Theory of Foreign Trade, The London School of Economics and Political Science, London 1930
 35. Whitaker J.K., Some Neglected Aspects of Alfred Marshall's Economic and Social Thought, „History of Political Economy" 9, 1977
 36. Wilkin J., Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszwa 2005
 37. Zabieglik A., Homo oeconomicus, w: Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka, pod red. J. Kubki, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Nauk Filozoficznych, Gdańsk 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu