BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Wiesław
Tytuł
Wypas kulturowy owiec w Tatrach jako przykład wdrażania idei rozwoju zrównoważonego
Cooperative Livestock System in the Tatra Mountains as an Example of Implementation of the Idea of Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 98-104, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój zrównoważony, Programy UE, Ochrona krajobrazu
Agriculture, Sustainable development, EU programme, Landscape protection
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Karpaty Polskie
Polish Carpathians
Abstrakt
Autor omówił niektóre teoretyczne i praktyczne problemy adaptacji rozwiązań unijnych dotyczących zagospodarowania pasterskiego polskich Karpat. Wypas kulturowy owiec może być traktowany, jako doskonały przykład rozwoju zrównoważonego, czyli poszukiwania konsensusu pomiędzy ekonomią, ekologią i trwałością rozwoju obszarów wiejskich, a doraźnymi problemami socjalnymi i oczekiwaniami ludności miejscowej.

The article presents aims and justification of the necessity of cooperative livestock system in the areas protected by law, i.e. in the Tatra National Park. The livestock system restored in the eighties performs significant ecological, cultural and economic functions. It provides an example of implementation of the idea of sustainable development. It is also important for the agriculture and environment, which will be supported by the assistance funds after Poland's accession to the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drożdż A., O potrzebie podtrzymania owczarstwa dla "trwałego rozwoju" regionów górskich Polski, "Wieś i Doradztwo" 1996, nr 4.
  2. Gąsienica-Chmiel M., Z historii pasterstwa tatrzańskiego, "Pamiętnik PTT" 2001, tom 10.
  3. Kostuch R., Znaczenie gór, "Wieś i Doradztwo" 2003, nr 4.
  4. Łojewski S., Ekonomia środowiska, ART, Bydgoszcz 1998.
  5. Mielczarek S., Ograniczony kulturowy wypas owiec i krów w Tatrzańskim Parku Narodowym, "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" 1984, nr 1.
  6. Musiał W., Organizacja przestrzeni produkcji rolniczej w górach, w aspekcie wdrażania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, Sesja Naukowa, Zeszyt nr 78, AR w Krakowie 2001.
  7. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006, MRiRW, Warszawa, Projekt listopad 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu