BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrak Andrzej Piotr
Tytuł
Grupy producentów rolnych - istota działania i zarządzania nimi
Agricultural Producer Groups - the Essence of Activity and Management
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 361-365, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Organizacje producenckie
Agriculture, Producer organisations
Uwagi
synopsis, summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę funkcjonowania grup producenckich, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania. W związku z tym analizowano uwarunkowania tworzenia grup producenckich w oparciu o systemowe podejście, uwzględniające cel działania, zasoby, współdziałanie oraz realizację (przyjętych celów, wraz z ich efektywnością). (oryg. streszcz.)

In article were introduced problems of functioning producer groups, from special regard management. In this connection were analysed the conditioning of system approach, which the taking into account the aim of activity, resources, co-operation and realisation (the received aims, together with their efficiency). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grupy producentów rolnych. 2005: MRiRW, Warszawa - Spala (materiał powielony).
  2. Pudełkiewicz E. 1998: Spółdzielczość wiejska. Wyd. CIM, FAPA, Warszawa, 53-70.
  3. Stach R., Górniak L. 1995: Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Wyd. CDiEwR, FAPA, Kraków, 49-72 .
  4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. 2000 nr 88 póz. 983, tekst ujednolicony z 14 października 2005, http://isip.sejm.gov.pl/.
  5. Wiatrak A. P. 1998: Lider i przywództwo w środowisku wiejskim. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4,51-57.
  6. Wiatrak A. P. 2002: Przedsiębiorczość zespołowa w agrobiznesie. Roczniki Naukowe SERiA, t. IV, z. 6, 181-185.
  7. Zieniewicz K. 1999: Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu