BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pruchnicka-Grabias Izabela
Tytuł
Zasady działania i wycena instrumentów hybrydowych
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 30-36
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Emisja papierów wartościowych, Instrumenty pochodne, Kontrakty forward, Opcje, Weksle, Wycena instrumentów finansowych, Warranty, Akcje, Obligacje zamienne
Financial instruments, Securities emission, Derivatives, Forward contracts, Options, Bill of exchange, Financial instruments valuation, Warrant, Shares, Convertible bonds
Abstrakt
W artykule dokonano charakterystyki i wyceny typowych instrumentów hybrydowych - obligacje z opcją (obligacje zamienne, wymienne, z warrantem, z prawem pierwszeństwa, z opcją odkupu oraz z opcją odsprzedaży), obligacje z kontraktem forward, weksle z kontraktem swapowym (Floating Rate Notes - FRN), weksle z indeksowanym kuponem. Inne omówione instrumenty zamienne to LYON-y (Liquid Field Option Notes), obligacje OID (Original Issue Discount Convertible Bonds), obligacje step-up (Step-up convertible bonds), uprzywilejowane akcje zamienne na akcje (Preference shares), PERCS (Preferred Equity Redemption Cumulative Stock), TOPrS (Trust Originated Preferred Securities), DECS (Dividend Enhanced Convertible Stocks), PRIDES (Preferred Redeemable Increased Dividend Equity Securities). Autorka omawia również przesłanki emisji instrumentów hybrydowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F.Black, M.Scholes, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy 81,1973, s. 637-659.
 2. M.J.Brennan, E.S.Schwartz, Convertible Bonds: Valuation and Optimal Strategies for Call and Conversion, Journal of Finance, grudzień 1977a, s. 1699-1715
 3. M. Choudhry, Bond Market Securities, Prentice Hall, London-New York-San Francisco-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore-Hong Kong-Cape Town-Madrid-Paris-Milan-Munich-Amsterdam 2001, s. 231.
 4. M. Choudhry, The Bond and Money Markets, Butterworth-Heinemann, Oxford 2003, s. 364.
 5. G. Constantinides, Warrant Exercise and Bond Conversion in Competitive Markets, Journal of Financial Economics, wrzesień 1984, s. 371-398
 6. T.E.Copeland, J.F.Weston, K.Shastri, Financial Theory and Corporate Policy, Pearson Education, Boston-San Francisco-New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore-Madrid-Mexico City-Munich-Paris-Cape Town-Hong Kong-Montreal 2005, s. 623.
 7. J.Cox, S. Ross, M.Rubinstein, Option pricing: a simplified approach, Journal of Financial Economics 7(3), wrzesień 1979, s. 229-263
 8. S. Das, Structured products and hybrid securities, John Wiely & Sons (Asia) Re Ltd, Singapore-New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Winheim 2001, s. 368.
 9. J. Gajdka, E. Walińska, Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000, s. 415.
 10. E. Głogowski, M. Munch, Nowe usługi finansowe, Warszawa 1994, s. 327.
 11. J.C. Hull, Options, futures and other derivatives, fourth edition, Prentice-Hall International, Inc., Upper Saddle River 2000.
 12. J. Ingersoll, A Contingent-Claims Valuation of Convertible Securities, Journal of Financial Economics, maj 1977, s. 463-478.
 13. M. Jensen, W. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Capital Structure, Journal of Financial Economics, nr 3, 1976.
 14. P. McBride Johnson, Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera, WIG-Press, Warszawa 2000, s. 15.
 15. l. Nelken (red.), Handbook of Hybrid Instruments, John Wiley & Sons Ltd, Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto 2000, s. 5
 16. C.W.Smith, J.B.Warner, On Financial Contracting: An Analysis of Bond Conve-nants, Journal of Financial Economics, nr 7,1979.
 17. C.W.Smithson, C.W.Smith, Jr.D. Sykes Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 488.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu