BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackowicz Krzysztof
Tytuł
Trzeci Filar Nowej Umowy Kapitałowej - prezentacja i ocena
Źródło
Bezpieczny Bank, 2005, nr 3 (28), s. 109-123
Słowa kluczowe
Adekwatność kapitałowa, Dyscyplina rynkowa, Nowa Umowa Kapitałowa
Capital adequacy, Market discipline, New capital accord
Firma/Organizacja
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstrakt
Zaprezentowano konstrukcję trzeciego filaru Nowej Umowy Kapitłowej. Podjęto próbę jego wielokryteryjnej oceny. Porównano logiki regulacyjną i rynkową w dążeniu do wzmocnienia dyscypliny rynkowej i zbliżenia zakresu i szczegółowości ujawnianej przez banki informacji do poziomu społecznie optymalnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. U. Baumann, E. Nier, Disclosure, Volatility, and Transparency: An Empirical Investigation into the Value of Bank Disclosure, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, September 2004, Vol. 10, Is. 2, s. 31-45.H. Benink, Are Basel II's Pillars Strong Enough?, The Banker, July 2004, s. 162-164.M. Berlin, True Confessions: Should Banks Be Required to Disclose More?, Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Fourth Quarter, 2004, s. 7-15, a zwłaszcza s. 7, 12;C.W. Calomiris, Commentary, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, September 2004, Vol. 10, Is. 2, s. 47-48.C.W. Calomiris, Reestablishing Market Discipline as Part of Bank Regulation, w: C. Borio, W. Hunter, G.G. Kaufman, K. Tsatsaronis (eds.), Market Discipline across Countries and Industries, The MIT Press, Cambridge, London, 2004, s. 407-421, a zwłaszcza s. 414.J. Caruana, A Review of the New Basel Capital Accord, w: C. Borio, W. Hunter, G.G. Kaufman, K. Tsatsaronis (2004), op.cit., s. 25-33, a zwłaszcza s. 28-29.
 2. Consultative Paper on a New Capital Adequacy Framework, BIS Press Release, 3rd June 1999.
 3. A. Estrella, Bank Capital and Risk: Is Voluntary Disclosure Enough?, Journal of Financial Services Research, Vol. 26, No. 2, 2004, s. 145-160.
 4. C.H. Furfine, Public Disclosures and Calendar-Related Movements in Risk Premiums: Evidence from Interbank Lending, Journal of Financial Markets, Vol. 7, 2004, s. 97-116.
 5. S. Hannes, Comparisons Among Firms: (When) Do They Justify Mandatory Disclosure?, Journal of Corporation Law, Summer 2004, Vol. 29, Issue 4, s. 699-717.
 6. P.M. Healy, A.P. Hutton, K.G. Palepu, Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increases in Disclosure, Contemporary Accounting Research Fall 1999, Vol. 16, No. 3, s. 485-520.
 7. D. Hendricks, Commentary, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, September 2004, Vol. 10, Is. 2, s. 23-26, a zwłaszcza s. 24.
 8. D.E. Hirst, P.E. Hopkins, Comprehensive Income Reporting and Analysts' Valuation Judgements, Journal of Accounting Research, Vol. 36, Studies on Enhancing the Financial Reporting Model, 1998, s. 47-75.
 9. T.M. Hoenig, Should More Supervisory Information. Be Publicly Disclosed, Economic Review, Federal Reserve Bank of Kansas City, Third Quarter, 2003, Vol. 88. Is. 3, s. 5-14.
 10. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, June 2004, s. 175-190.
 11. K. Jackowicz, Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 17-18.
 12. K. Jackowicz, Japonia, w: M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 343-383, a zwłaszcza s. 379-381.
 13. K. Jackowicz, W. Kuryłek, Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa, [tekst złożony do druku].
 14. Patricia Jackson, Market Discipline - Interaction with Public Policy, w: C. Borio, W. Hunter, G. G. Kaufman, K. Tsatsaronis (2004), Market Discipline across Countries and Industries, The MIT Press, Cambridge, London, 2004, s. 423-426.
 15. M.H. Lang, Discussion of "Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increases in Disclosure", Contemporary Accounting Research, Fall 1999, Vol. 16, No. 3, s. 521-524, a zwłaszcza s. 523.
 16. D.K. Musto, Investment Decisions Depend on Portfolio Disclosures, The Journal of Finance, Vol. 54, No. 3, June 1999, s. 935-952.
 17. D.K. Musto, Portfolio Disclosures and Year-End Price Shifts, The Journal of Finance, Vol. 52, No. 4, September 1997, s. 1563-1588.
 18. A New Capital Adequacy Framework, Consultative Paper Issued by the Basel Committee on Banking Supervision, Basel, June 1999.
 19. S.Park, Bank Failure Contagion in Historical Perspective, Journal of Monetary Economics, Vol. 28, 1991, s. 271-286.
 20. Proposal for Directives of the European Parliament and of the Council Re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions, Commission of the European Communities, Brussels, 14 July 2004, s. 139-141 (Volume I) i s. 145-153 (Annexes techniques).
 21. L. Jacobo Rodriguez, International Banking Regulation: Where the Market Discipline in Basel II, Cato Policy Analysis, No 455, October 15, 2002.
 22. J.-C. Rochet, Rebalancing the Three Pillars of Basel II, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, September 2004, Vol. 10, Is. 2, s. 7-21.
 23. E. Rosengren, Commentary, Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, September 2004, Vol. 10, Is. 2, s. 49-51, a zwłaszcza s. 50.
 24. D.F. Scott, W.G. Jens, R.F. Spudeck, Give Public Access to Taxpayer-Funded Secret Bank Ratings System, Challenge, November-December 1991, s. 58-60.
 25. S. Shaffer, Rethinking Disclosure Requirements, Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia, May 1995, s. 15-29, a zwłaszcza s. 17-18.
 26. M.M, Spiegel, N. Yamori, Determinants of Voluntary Bank Disclosure: Evidence from Japanese Shinkin Banks, Pacific Basin Working Papers Series, No. PB03-03, Federal Reserve Bank of San Francisco, August 2003.
 27. Working Paper on Pillar 3 - Market Discipline, Basel Committee on Banking Supervision, September 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu