BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
Tytuł
Ciągłość działania a teoria zarządzania
Business Continuity Management Theory
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 4, s. 12-19
Słowa kluczowe
Teorie zarządzania, Zarządzanie, Struktura organizacyjna, Ryzyko operacyjne
Management theories, Management, Organisational structure, Operational risk
Uwagi
Artykuł zawiera dwa rysunki schematyczne
Abstrakt
Teoria zarządzania zapewnianiem ciągłości działania ma wypełniać lukę pomiędzy teorią niezawodności urządzeń i układów technicznych, a teorią zarządzania kryzysowego. Organizacje biznesowe powinny świadomie zapewniać ciągłę realizowanie swych zadań i zobowiązań. Podstawą tej teorii jest utrwalony w nauce o zarządzaniu katalog pojęć.

The continuity management theory fills the gap between engineering reliability and crisis management theories. Business organisations should consciously secure continuity of their tasks and obligations. The theory is based on an established catalogue of management terms and notions.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grudzewski W., Hejduk I., Przedsiębiorstwo przyszłości- wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
  2. Grudzewski W., Merski J., Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, (cz. 1 i 2), WSE, Warszawa 2004.
  3. Karwowski W., projektowanie i zarządzanie zintegrowanymi systemami wytwarzania z wykorzystaniem ergonomii, CIO-PIB, Warszawa 2003, s. 15-17 i 22-23.
  4. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
  5. Probst G., Raub S. Romhartdt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  6. www.ogc.gov.uk
  7. www.thebci.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu