BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoang Tien Nguyen, Kuc Bolesław Rafał
Tytuł
Teorie zmian w świetle modelu zarządzania zmianami van de Vena i Poole'a
Van de Ven and Poole's model of change
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 3, s. 3-15, bibliogr. 24 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Teoria organizacji, Zarządzanie zmianami, Zmiany organizacyjne
Organisation theory, Change management, Organisational change
Abstrakt
Zamierzeniem niniejszego artykułu są scharakteryzowanie i analiza współczesnych, znanych i cenionych teorii zmian organizacyjnych w nauce o zarządzaniu bazujące na dosyć powszechnie znanym modelu zarządzania zmianami Van de Vena i Poole 'a. Model Van de Vana i Poole'a będzie wspólną bazą dla analizy porównawczej różnych teorii zmian o różne, nieraz złożone mechanizmy zmieniania. (abstrakt oryginalny)

The intention of this paper is to characterize and analyze the contemporary, well-known and appreciated theories of change in management science based on a quite generally known Van de Ven and Poole's model of change. The model of Van de Vena and Poole may be a common basis for comparative analysis of different theories of change with different and quite often very complex mechanism of change.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris C., Schon D.A. (1978), Organizational Learning, Addison Wesley.
 2. Barret D. (1995), The TQM Paradigm, Key Ideas That Make It Work, Productivity Press, Portland (Oregon).
 3. Boeker W. (1989), Strategic Change: the Effects of Founding and History, „Academy of Management Journal" (1), pp. 490.
 4. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (2000), Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżerskiej, Warszawa.
 6. Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Difm, Warszawa.
 7. Durlik I. (2002), Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Fundacja Książka Naukowo-Tech-niczna, Warszawa.
 8. Garrette B., Dussage P. (1996), Strategia aliansów na rynku, Poltext, Warszawa.
 9. Greenwood R., Hinings C.R. (1996), Understanding Radical Organizational Change - Bringing together the Old and New Institutionalisation, „Academy of Management Review", Vol. 21(4), pp. 1022-1054.
 10. Hammer M. (1990), Reengineering Work - don't Automate, Obliterate, „Havard Business Review", Vol. July/August, pp. 104-112.
 11. Hannan M.T., Freeman J. (1984), Structural Inertia and Organizational Change, „American Sociological Review", Vol. 49, pp. 149-164.
 12. Kozyra B. (2003), Fuzje i przejęcia jako wyniki aliansów strategicznych, praca doktorska w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 13. Koźmiński A., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 14. Kuc B.R. (2000), Zarządzanie doskonale, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2000. Manganelli R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering, PWE, Warszawa.
 15. Meyer A.D., Brooks G.R., Goes J.B. (l 990), Environmental Jolts and Industry Revolutions - Organizational Responses to Discontinuous Change, „Strategic Management Journal", Vol. 1(10), pp. 93-110.
 16. Nguyen. H.T., Waćkowski K. (2004e), Zmiana organizacyjna w przedsiębiorstwie pod wpływem technologii informacyjnej (przykład z Wietnamu), Politechnika Świętokrzyska, Zeszyt naukowy „Nauki ekonomiczne", nr 33.
 17. Nguyen H.T. (2002), Procesy zarządzania jakością w sektorze finansowym, praca magisterska w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu, Katedra Zarządzania.
 18. Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 19. Senge P.M. (1992), Building Learning Organization, „Journal of Quality and Participation", March/ 92.
 20. Stinchcombe A.S. (1965), Social Structure and Organization, [w:] March J.G., Handbook of Organizations, Chicago, Rand McNally.
 21. Suszyński C. (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstw - proces zarządzania zmianami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 22. Van de Ven A.H., Poole M.S. (1995), Explaining Development and Change in Organization, „Academy of Management Review", Vol. 20(3), pp. 510-540.
 23. Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, teoria i praktyka, Wydawnictwo DIFFIN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu