BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Michał
Tytuł
Wieloetapowe połączenia jednostek gospodarczych
Multistep combinations of business entities
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 28, nr 84, s. 69-84, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Regulacje prawne
Accounting, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia uregulowania prawne i możliwe interpretacje przepisów obowiązujących na terenie Polski, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do kwestii wieloetapowego połączenia jednostek gospodarczych. Na przykładach liczbowych zaprezentowano możliwe formy określenia wartości firmy, która powstaje w drodze łączenia się dwóch podmiotów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

This article presents the regulatory context and possible interpretations of rules in force in Poland, which directly or indirectly relate to multistep combination of business entities. An example is provided which illustrates possible ways of determining the value of a company arising as a result of amalgamation of two business entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ignatowski R., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - co jeszcze warto wiedzieć, [w: ] „Rachunkowość" 4/2005, Warszawa 2005.
 2. Jaruga A., Ignatowski R., Kabalski P., Frendzel M., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SUMPLEMENT; SKwP, Warszawa 2005.
 3. Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - Podatki, praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej, T. Martyniuk; ODDK, Gdańsk, 2002.
 4. Komentarz do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na dzień l grudnia 2002 r., praca zbiorowa pod red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 2003.
 5. Lubińska H., Skórzewski A., Sprawozdanie finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek, SKwP, Warszawa 2004.
 6. Machała R., Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firmy, UNIMEX, Wrocław 2005.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2005, International Accounting Standards Committee Foundation, red. przekł. poi. A. Ostaszewicz, SKwP, Warszawa 2005.
 8. Rachunkowość. Przewodnik, praca zbiorowa pod red. T. Cebrowskiej; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studium Podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa; Wrocław 2003/2004.
 9. Remlein M., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grup kapitałowych, Akademia Ekonomiczna we Poznaniu, Poznań 2002.
 10. Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 11. [II] Szajkowski A., Tarska M., Prawo spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591 zpóźn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.03.86.804 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, póz. 1037 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 02. 49. 447 z późn. zm. ).
 16. Witosz A., Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych: omówienia, wzory, przepisy, wskazówki praktyczne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu