BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włosiński Władysław K., Szerenos Anna
Tytuł
Klastry wysokotechnologiczne na mazowszu - wyniki badań
High-tech clusters in mazowiecki region - the conclusions of the doctor's research
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 3, s. 79-92, bibliogr. 13 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Przemysł wysokich technologii, Przepływ informacji w organizacji, Transfer technologii, Przepływ wiedzy
High-tech industry, Flow of information within the organization, Technology transfer (TT), Knowledge flows
Abstrakt
Artykuł zawiera główne wnioski z badań doktorskich koncentrujących się na występującej sieci powiązań w trójkącie: przedsiębiorstwa wysokiej technologii - nauka - regionalne i lokalne władze publiczne na Mazowszu. W wyniku przeprowadzonych badań w obrębie Obszaru Metropolitarnego Warszawy udało się zidentyfikować quasi-klastry: optyczny i informatyczny wraz ze wskazaniem braków w ich funkcjonowaniu i opisem przewidywanych kierunków rozwoju. W oparciu o metodę OECD przeanalizowane zostały podstawowe przepływy wiedzy w powyższych klastrach w formie: interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami high-tech a pozostałymi elementami regionalnego systemu innowacji, dyfuzji wiedzy i mobilności pracowników. (abstrakt oryginalny)

In the article there are described the main conclusions of the doctor's research. The research concentrated on linkages between the high-tech enterprises and research institutions and the government in Mazowiecki Region. As a result of the research the authors identified quasi-clusters in Warszawski Region: in optic and informatics branches; the authors showed also the clusters' weaknesses and possibilities of developing. In accordance with methodology OECD the authors analyzed four types of knowledge flows in these clusters: interactions between high-tech enterprises and the other elements of regional innovation system, diffusion of knowledge and personnel mobility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Strategie aliansów na rynku, Poltex, Warszawa 1996.
 2. National Innovation Systems, OECD, Paris 1997.
 3. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport 2004, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego/SOOIPP, Łódź- Poznań 2004.
 4. Michael E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 5. Program działań proinwestycyjnych w sektorze ICT w Polsce, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2002.
 6. Science, Technology & Industry Scoreboard 2001 - Towards a knowledge-based economy, OECD, Paris 2001.
 7. Anna M. Szerenos, Rola regionalnych systemów innowacji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, [w:] Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 8. Anna M. Szerenos, Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w transferze technologii z instytucji B+R do sektora high-tech na Mazowszu, [w:] Zbigniew Olesiński, Agnieszka Predygier (red.), Kreowanie konkurencyjności regionu. Grona przemysłowe w regionie, „Studia i Materiały", Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia Świętokrzyska Kielce 2005.
 9. Anna M. Szerenos, Badanie uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysokotechno-logicznych w woj. mazowieckim (praca dr.), Politechnika Warszawska WIP, Warszawa 2005.
 10. Tim Padmore, Hervey Gibson, Modeling regional innovation and competitiveness, [w:] John de la Mothe, Gilles Paquet, Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston/Drdrecht/London 1998.
 11. Władysław K. Włosiński, Przepływ wiedzy z uczelni do gospodarki, [w:] Uczelnie a innowa-cyjność gospodarki, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2004.
 12. http://www.teleadreson.com.pl/
 13. http://wwwl.oecd.org/publications/e-book/92-2001-04-l-2987/gc.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu