BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzak-Dobrowolska Agnieszka, Rogowski Wojciech
Tytuł
Utrata wartości firmy
Impairment of goodwil
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 28, nr 84, s. 85-99, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wartość przedsiębiorstwa
Accounting, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarówno przepisy krajowe, jak i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości przewidują konieczność uwzględnienia przy wycenie wartości firmy ewentualnej utraty jej wartości. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości pokazują procedury określania wartości firmy i wysokości odpisów aktualizujących wartość. Nie przewidują one, w przeciwieństwie do ustawy o rachunkowości, możliwości amortyzowania wartości firmy.(abstrakt oryginalny)

Both national regulations and International Accounting Standards provide for the possibility of the need to take into account goodwill impairment. International Accounting Standards prescribe procedures for goodwill determination and calculation of the impairment loss. In contrast to the Accounting Act, IAS do not provide for the possibility of goodwill depreciation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - MSR 36, „Utrata wartości aktywów", International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) 2004.
  3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - MSR 38 „Aktywa niematerialne" - International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) 2004.
  4. Ignatowski R., Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk 2003.
  5. Ignatowski, R., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - co jeszcze warto wiedzieć (dokończenie), „Rachunkowość" nr 4/2005, s. 14.
  6. Toborek-Mazur J., Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, AE, Kraków 2005, s. 172.
  7. Toselli A., Trzy kroki do rachunkowości według MSSF 3, Aktualności MSSF, PriceWaterHauseCoopers, Informacje o działaniach podejmowanych przez IASB, numer 19, maj 2004.
  8. Ratajczak M., Kędzia P., Utrata wartości aktywów - MSR 36, Nowoczesne narzędzie rachunkowości, artykuł dostępny na www.frackowiak.com.pl/pl/audytl4.php (12 05.2005).
  9. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, (Dz. U. nr 2076 poz. 694 z 2002 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu