BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cebrowska Teresa
Tytuł
Ujawnianie procesu połączenia jednostek gospodarczych w sprawozdaniu finansowym
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 28, nr 84, s. 100-110, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Różnorodność rozumienia pojęcia „ujawnianie", zarówno w literaturze, jak i w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, stała się inspiracją do podjęcia próby poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co oznacza ujawnianie, czym różni się ono od prezentacji i ujmowania w sprawozdaniu finansowym. W artykule zidentyfikowano triadę rozumienia pojęcia „ujawnianie" jako: 1) uzupełnienie informacji ujętej w bilansie i/lub rachunku zysków i strat, które ma służyć jako objaśnienie sposobu pomiaru, wyceny i ujmowania, co oznacza opis przyjętej polityki rachunkowości, 2) uzupełnienie informacji ujętej w bilansie i/lub rachunku zysków i strat, które ma służyć jako objaśnienie jej treści, zakresu lub charakteru i przyjmuje postać rozwinięcia opisu słownego i/lub kwotowego w formie not objaśniających, 3) podanie informacji o czymś, co nie zostało ujęte, czyli nie występuje ani w bilansie, ani rachunku zysków i strat, również w tym przypadku przyjmuje to postać not objaśniających. Wychodząc z trojakiego rozumienia pojęcia „ujawnianie" podjęto badanie zakresu ujawnień na przykładzie MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych", identyfikując cel informacyjny i zakres ujawnień.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barth M. E., Clinch G. i Shibano T., Rynkowe skutki ujmowania i ujawniania [Market Effects of Recognition and Disclosure], „Journal of Accounting Research" 2003, nr 41(4) s. 581-609.
  2. Helin A. Szymański K.G., Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych, BDO, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  3. Hendriksen E.S, van Breda M.F, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
  4. Jaruga A., Ignatowski R., Kabalski P., Frendzel M., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, Suplement, SKwP, Warszawa 2005.
  5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości l" Prezentacja sprawozdań finansowych", [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004 IASB, SKwP.
  6. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych", [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASB, SKwP.
  7. Turyna J., Standardy rachunkowości. MSR-US GAAP-Ustawodawstwo polskie, Difin, Warszawa 2003.
  8. Uzasadnienie wniosków Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 2 „Płatności w formie akcji własnych", [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASB, SKwP.
  9. Uzasadnienie wniosków Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych", [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASB, SKwP.
  10. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, IASB, SKwP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu