BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowski Krzysztof
Tytuł
Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwie wyższym
Internationalisation Versus Globalisation in Modern Higher Education
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2005, nr 4, s. 19-37, bibliogr. 18 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Globalizacja oświaty, Szkolnictwo wyższe, Rynek globalny, Modernizacja, Państwo opiekuńcze, Badania naukowe
Globalization of education, Higher education, Global market, Modernization, Welfare state, Scientific research
Abstrakt
Globalizacja najsilniej występująca w gospodarce, stopniowo przenika do innych obszarów życia. Szkolnictwo wyższe i badania naukowe stają się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na stan gospodarki światowej. W artykule podjęto próbę usystematyzowania pojęć internacjonalizacji i globalizacji szkolnictwa wyższego. Wskazano że umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego może być szansą rozwoju wybranych polskich uczelni, które dostrzegają w nim szanse rozwojowe.

Globalisation, which is the most present in the economy, is gradually affecting other areas of human life. Higher education and scientific research play an increasingly important role in the state of the global, which also opens them up the influence of globalisation. The article tries to systmatise the notions of internationalisation and globalisation of the higer education. The process of higher education internationalisation can offer a chance for Polish universities, which will base their development strategies on exploiting this opportunity.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Statistical yearbook 1997, UNESCO, Paris 1997.
 2. Erasmus w liczbach. [dok. elektr.] Tryb dostępu: http://www.socrates.org.pl/socrates2/indexl.php?dzial=4&node=4&doc=1000012.
 3. Alderman G., The Globalization of Higher Education: Some Observations Regarding the Free Market and the National Interest, „Higher Education in Europe" 2001, vol. XXVI, No. l.
 4. Cardinali F., Quality for the European e-Learning Publishing Industry - Trends, Models and Roadmap the Lisbon Target, Conference „e-Learning in Knowledge Society", Krakow 2005, March 14, 2005.
 5. Giddens A., Runway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, Routledge, New York 2000.
 6. Jarvis P., Universities and Corporate Universities: The Higher Learning Industry in Global Society, Kogan Page, London 2001.
 7. Kolasinski M., Zarządzanie marketingowe w amerykańskich uczelniach for-proflt, referat na konferencję „Marketingowe zarządzanie uczelnią, Poznań 2005, 9-11 marca 2005.
 8. Kwiek M., Nowe konteksty myślenia o edukacji w Europie Środkowej: przykład globalizacji,[w:] Globalizacja i co dalej?, redakcja Stefan Amsterdamski, IFiS PAN, Warszawa 2004.
 9. Mason R., Globalizing Education: Trends and Applications, Routledge, London 1998.
 10. Mazzarol T., Soutar G.N.. Sim Yaw Seng M., The third wave: future trends in international education, “The international Journal of Educational Management” 2003, vol. 17, no. 3.
 11. McCloud D.G., Globalisation in higher education an American perpective, „Malaysian Business" 2004, February 24.
 12. Mittelman J.H. (red), Globalisation: Critical Reflections, Lynne Rienner Publishers, Boulder 1996.
 13. Mok K.M., Marketing Higher Education in Post-Mao China, „International Journal of Education Development" 2000, No. 20, March.
 14. Staniszkis J., Wladza globalizacji, Scholar, Warszawa 2003.
 15. Teichler U., Internationalisation as a Challenge for Higher Education, „Tertiary Education and Management" 1999, No. 5(1).
 16. Tolson J., The new school spirit, „US News and World Report" 2005, February 14.
 17. Wallerstein L, Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-System, [w:] Global Culture: Nationalism, Globalization and modernity, redakcja Mike Featherstone, Sage Publications, London 1990.
 18. Wnuk-Lipinski E., Oblicza globalizacji - konceptualizacja pojęcia, [w:] Globalizacja i co dalej?, redakcja Stefan Amsterdamski, IFiS PAN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu