BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Jerzy
Tytuł
Miejsce innowacji w procesach decyzyjnych- opinie kierowników
The Place of Innovation in Decission Processes- Managers Opinions
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2005, nr 4, s. 59-75, bibliogr. 10 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Proces decyzyjny, Opinia pracowników
Innovative character, Decision proces, Employees' opinion
Abstrakt
Treścią artykułu są wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw funkcjonujących w byłej Unii Europejskiej na temat: Innowacje w 2003r: doświadczenie i priorytety europejskich kierowników. W szczególności skoncentrowano się na interpretacji odpowiedzi na pytanie dotyczące procentowego udziału obrotów pochodzących z nowych lub odnowionych produktów lub usług wprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat. Uzyskane odpowiedzi przejęto za miernik zainteresowania kierowników rozwojem działalności innowacyjnej.

The results of the survey carried out among the top managers of enterprices functioninf in the former European Union on : "Innovation in 2003: experience and priorities of European managers" are the contents of this article. In particular the author concentrates on interpretation the answers to the question concerning percentage of turnover comes from new or renewed products or services introduces during the last two years. Obtained answers were accepted as the measure of the interest of the managers the development of the innovation activity.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baruk J., Innowacje, kultura innowacyjna i poziom innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, „Gospodarka Narodowa" 2002, Nr 11-12.
  2. Baruk J., Dylematy zarządzania działalnością innowacyjną, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, t. l.
  3. Baruk J., Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej, „Gospodarka Narodowa" 2001, Nr 4.
  4. Baruk J., Szkolenie i edukacja — instrumentem wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, „Zagadnienia Naukoznawstwa" 2004, Nr 2.
  5. Baruk J., Innowacje instrumentem procesów restrukturyzacyjnych, [w:] Zarządzanie zmianą, pod red. Cz. Glinkowskiego, WNT, Warszawa 2004.
  6. Grudzewski W., Hejduk L, Projektowanie systemów zarządzania, Difm, Warszawa 2001. „Innobarometer", European Commission, Directorate General Press and Communication, February 2004.
  7. Innobarometer 2002, European Commission 2003, Directorate-General for Enterprise, EUR17057, lab. 1.1.
  8. Innowacyjność = duch artystyczny + dyscyplina, „Zarządzanie na Świecie" 2000, Nr 11.
  9. Tworzenie warunków sprzyjających innowacjom, „Zarządzanie na Świecie" 1999, Nr 3.
  10. Wawrzyniak B., Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu