BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz
Tytuł
Udział inwestorów w obrotach giełdowych
Share of investors in stock exchange turnovers
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 2, s. 53-63, bibliogr. 1 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Wartość akcji, Inwestor instytucjonalny, Inwestor indywidualny, Badania statystyczne, Płynność rynku
Stock market, Share value, Institutional investors, Individual investors, Statistical surveys, Market liquidity
Abstrakt
Aktywność inwestorów na rynku giełdowym jest jedną z podstawowych determinant zmian kursów poszczególnych kategorii instrumentów giełdowych (akcje, obligacje, kontrakty, itp.). Istotną rolę w tym procesie odgrywa również eksploracja faktycznych (rzeczywistych) inicjatorów powstania popytu na poszczególne instrumenty, a tym samym wzrostu wartości tych instrumentów. Poszczególne kategorie znacząco się od siebie różnią pod względem reprezentowanej zbiorowości oraz interesów przy podejmowaniu konkretnych inwestycji giełdowych. Płynność rynku giełdowego zależy od aktywności każdej z tych grup. W warunkach krajowego rynku giełdowego odkrywanie aktywności poszczególnych grup inwestorów nie jest łatwe, ale takie próby od 8 lat podejmuje Giełda Warszawska.

Data concerning the participation of different type of investors in market turnovers are one of the important information flow into price changes. Based on Polish regulation, exploration of these data is very difficult. However, the Warsaw Stock Exchange since 1997 is conducting survey across brokerage firms. The text presents results of Warsaw Stock Exchange survey in turnover of different type of investors (foreign, domestic institutional and individuals) by shares, bonds and derivatives.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Statystyka GPW- serwis www.gpw.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu