BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białas Tomasz, Waśniewski Jarosław
Tytuł
Strategia restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej na przykładzie przychodni przyszpitalnej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 41-49, bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Reforma służby zdrowia, Zmiany organizacyjne, Model przedsiębiorstwa
Health care, Medical facilities management, Health care reform, Organisational change, Model of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W niniejszym artykule zaproponowano model przekształceń jednego z elementów skomplikowanego systemu funkcjonującego w Polsce modelu ochrony zdrowia. Artykuł, który powstał na bazie posiadanych przez autorów doświadczeń praktycznych pokazuje potencjalne możliwości przekształcenia i funkcjonowania przychodni przyszpitalnej jednego ze szpitali funkcjonujących w woj. pomorskim. W opracowaniu przedstawiono ogólne procedury restrukturyzacji służby zdrowia, uwarunkowania funkcjonowania analizowanej przychodni przyszpitalnej, ideowy schemat struktury organizacyjnej oraz zalety i wady zaproponowanego modelu docelowego. Ostatecznie zaproponowana struktura funkcjonowania przychodni oparta została na założeniach działania samodzielnych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej powiązanych w ugrupowanie nazwane roboczo holdingiem NZOZ-ów. (abstrakt oryginalny)

The article proposes a reconstructive model of one of the elements of Poland's complicated health care system. The article is based on the authors' practical experience and shows potential possibilities of reconstructing and functioning a health center at one of the hospitals in Pomorskie district. The article presents general procedures used in reconstructing health care system, conditions of functioning of the described health center, organizational structure and furthermore advantages and disadvantages of the target model. The final health center's structure is based on proceeding of independent institutions of health care linked to a group called NZOZ's holding company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Białas T., Czapiewski M., (2000): Algorytm realizacji procesów zmiany z wykorzystaniem formuły wydzielenia i usamodzielnienia zorganizowanych części funkcjonujących Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sprawozdanie z wykonanej w Uniwersytecie Gdańskim pracy naukowej w ramach BW 2200-5-0044 - 0, Maszynopis niepowielony.
  2. Białas T., Czapiewski M., (1997): Opory wobec zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni" nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu