BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bancarewicz Grażyna
Tytuł
Kryteria klasyfikacji i uprzywilejowana pozycja banków ważnych systemowo oraz wyrównywanie szans banków w systemie finansowym
Classification criteria and the privileged position of systemically important banks and equalisation of opportunities in the financial system
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 11-12, s. 25-35, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Stabilność finansowa, Ryzyko systemowe, Kryzys finansowy
Financial system, Financial sustainability, Systemic risk, Financial crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu opisano trzy główne rodzaje ryzyka systemowego oraz podano przykłady sytuacji kryzysowych z lat 80. i 90. Przedstawiono zagadnienie istnienia banków ważnych systemowo. Zwrócono uwagę na wpływ wywierany na system finansowy przez banki określane jako "zbyt duże, by upaść" (ang. too big to fail - TBTF). Zbadano, czy niektóre banki znajdują się w korzystniejszej sytuacji tylko dlatego, że postrzegane są jako "zbyt duże, by upaść". Skupiono się na zagadnieniach związanych z nierówną konkurencją, pokusą nadużycia i nieefektywnością. Przedstawiono wyniki kilku badań empirycznych dotyczących tych problemów. Ukazano trzy propozycje wyrównywania szans banków. Zamieszczono przykłady działań podejmowanych w celu zwiększenia konkurencyjności i równego traktowania banków działających w skali międzynarodowej oraz zapewnienia sprawnej współpracy między bankami centralnymi a instytucjami nadzoru bankowego w sytuacji wystąpienia kryzysu.

The stability of the financial system primarily draws upon the operations of its particular elements among which systemically important banks play a fundamental role. The article presents the criteria, which may be considered while assessing the importance of a bank in the system and shows benefits and threats related to the existence of such institutions. Activities aimed at increasing the competitiveness and equal opportunities for banks illustrate the thesis.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Failures in Mature Economies. Working Paper nr 13, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, April 2004.
 2. Bank insolvencies and moral hazard. Statement by E. Meister, a member of the Directorate of the Deutsche Bundesbank, at a symposium hosted by the University of Frankfurt on 1/2/99, "BIS Review" nr 15/1999.
 3. J. Cardenas, J. Graf, P. O'Dogherty: Foreign banks entry in emerging market economies: a host country perspective, 2004, www.bis.org.
 4. J. Chant, A. Lai, M. Illing, F. Daniel: Essays on Financial Stability. Bank of Canada. "Technical Report" nr 95, September 2003.
 5. T. Hoenig: Financial Industry Megamergers And Policy Challenges. "Economic Review" - Third Quarter 1999, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 6. G. Hoggarth, R. Reis, V. Saporta: Costs of banking system instability: some empirical evidence. Bank of England, "Financial Stability Review", June 2001.
 7. Incentives And Ranking. Speech by J. Broaddus, President Federal Reserve Bank of Richmond, at the National Conference for Teachers of Advanced Placement Economics on 26 September 1999, www.richmondfed.org.
 8. Issues for consideration in mergers and takeovers from a regulatory perspective. Speech by Ms G. Marcus, Deputy Governor of the South African Reserve Bank, at the Institute for International Research 9th Annual Conference held in Johannesburg on 18 July 2000, "BIS Review" nr 60/2000.
 9. G. Kaufman: Bank Failures, Systemic Risk and Bank Regulation. "The Cato Journal", vol. 16, nr 1, 1996, www.cato.org.
 10. G. Kaufman, K. Scott: Does bank regulation petard or contribute to systemic risk? Stanford Law School, December 2000.
 11. E. Kupiecka: Kryzys finansowy w Indonezji w latach 1997-1998. Warszawa 2003, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 167.
 12. J. Młodawska: Kryzys systemu bankowego i finansowego w Japonii - drogi wyjścia. "Bank i Kredyt" nr 7/2003.
 13. D. Morgan, K. Stiroh: "Too Big to Fail" and Market Discipline of Banks: A Cross-Sector Test. Federal Reserve Bank of New York, March 2002.
 14. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak: System finansowy w Polsce. Warszawa 2004 Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Raport o stabilności systemu finansowego - 2003 r. Warszawa 2004 NBP.
 16. Report on consolidation in the financial sector. Group of Ten. January 2001, www.imf.org.
 17. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003. Warszawa 2004, NBP.
 18. F. Soussa: Too Big to Fail: Moral Hazard and Unfair Competition. W: Financial Stability and Central Banks: Selected Issues For Financial Safety Nets And Market Discipline. Bank of England, 2000.
 19. O. Szczepańska: Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych. "Bezpieczny Bank" nr 1 (26) /2005.
 20. O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, M. Pawliszyn: Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym. Warszawa 2004, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 179.
 21. O. Szczepańska, P. Sotomska-Krzysztofik, M. Pawliszyn, A. Pawlikowski: Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów. Warszawa 2004, NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 173.
 22. The banking industry in the emerging market economies: competition, consolidation and systemic stability. "BIS Papers" nr 4, August 2001.
 23. The issues of financial stability: experiences and challenges. Speech given by S. Gjedrem, Governor of the Central bank of Norway, at the annual meeting of the Norwegain Savings Banks Association, held in Sandeford on 21 October 1999, "BIS Review" nr 124/1999.
 24. W. White: Are changes in financial structure extending safety nets? Bank for International Settlements, January 2004, Working Papers nr 145.
 25. D. Zuberbuhler: The Financial Industry in the 21st Century - Introduction. Basel, 21 September 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu