BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ligarski Mariusz J., Nowak Mariusz
Tytuł
Jakość studiowania osób niepełnosprawnych
University Education of Disabled People
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 4, s. 93-98, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Osoby niepełnosprawne, Rehabilitacja zawodowa, Bezrobocie
Higher education, Disabled people, Vocational rehabilitation, Unemployment
Kraj/Region
Województwo śląskie, Województwo małopolskie, Województwo mazowieckie
Śląskie voivodship, Małopolskie Voivodeship, Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
W pracy określono wymagania osób niepełnosprawnych w stosunku do studiowania, których niespełnienie rodzi bariery. Dokonano analizy barier psychospołecznych, architektonicznych, finansowych, organizacyjnych i informacyjnych. Opierając się na wynikach badań w woj. śląskim starano się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tylko 4 procent z 5,5 mln osób niepełnosprawnych ma wyższe wykształcenie.

The authors focus on the barriers met by disabled people eager to undertake university education. Psycho-educational, architectural, financial, organisational and information barriers are analysed in the paper. Based on results of research carried out in Silesia district, the authors raise the question why only 4 procent of 5,5 million disabled population are university graduates.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. [1] M. Nowak, Jakość studiowania osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych w województwie śląskim. Praca magisterska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Gliwice 2005, promotor dr inż. Mariusz J. Ligarski.
  2. A. Kurzynowski, Osoba niepełnosprawna w polityce społecznej państwa, [w:] Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2003.
  3. St. Kostrubiec, Potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, [w:] Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2003.
  4. R. Ossowski, Student niepełnosprawny w systemie szkolnictwa wyższego, [w:] Niepełnosprawność a edukacja akademicka, materiały konferencyjne, Łódź 2003.
  5. S. Kontyka, Podmiotowość osób niepełnosprawnych - idea niezależnego życia, [w:] Postawy wobec niepełnosprawności, praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
  6. K.D. Rzedzicka, Studiowanie osób z niepełnosprawnością w szkołach wyższych -oczywistość czy społeczny dylemat?, [w:] Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
  7. Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse, Editorial Board, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu