BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Piotr, Mackiewicz Michał
Tytuł
Długookresowy wpływ polityki fiskalnej na stopę inwestycji
Fiscal Policy's Long-term Influence on Investment Rate
Źródło
Ekonomista, 2007, nr 2, s. 181-198, tab., aneks, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sektor finansów publicznych, Polityka podatkowa, Deficyt budżetowy, Inwestycje, Modele ekonometryczne, Stopa podatkowa
Public finance sector, Tax policy, Budget deficit, Investment, Econometric models, Tax rate
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Zdaniem autorów oddziaływanie polityki fiskalnej na gospodarkę obejmuje zarówno wpływ na kształtowanie się PKB w ramach cyklu koniunkturalnego, jak i oddziaływanie na długookresowy wzrost gospodarczy. Pierwszy z wymienionych kanałów przez kształtowanie zagregowanego popytu może przyczyniać się do złagodzenia wahań koniunktury. W długim okresie natomiast stopień ekspansywności polityki fiskalnej oraz względna wielkość sektora finansów publicznych (nazywana często stopą fiskalizacji gospodarki) mogą m.in. przez wpływ na inwestycje, oddziaływać na tempo długookresowego wzrostu gospodarczego. Celem artykułu jest empiryczna ocena kierunku i siły długookresowego oddziaływania polityki fiskalnej na stopę inwestycji.

The study aimed at establishing the long-term influence of fiscal policy on investments in fixed assets. A cross-sectional sample of data covering 27 countries during 1960-2003 was used. It was found that an increase in deficit equal to 1% of GDP decreases investments by 0.3% of GDP, while 1% increase in revenue of public finance sector corresponds to a decrease in investments equal to 0.2% of GDP. The arrived at results suggest that both, expansive fiscal policy, as well as the increase of the share of public sector in the economy, correspond, as a rule, to a reduction in long-term asset accumulation, which in turn, might negatively affect economic growth in longer perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ando A., Modigliani F., 1957, Tests of the Life Cycle Hypothesis of Savings, "Bulletin", maj 1957, vol. 19, Oxford University, Institute of Economics and Statistics.
 2. Brunila A., Gauging Ricardian Equivalence, w: The Behaviour of Fiscal Authorities. Stabilization, Growth and Institution, red. M. Buti, J. von Hagen, C. Martines-Mongay, Pal-grave, New York 2002.
 3. Barro R.,Are Government Bonds Net Wealth?, "Journal of Political Economy" 1974, nr 82.
 4. Beck N., Katz J.N., What to Do (and Not to Do) With Time-series Cross-section Data, "American Political Science Review" 1995, nr 89(3).
 5. Brumberg R., Modigliani F., Utility Analysis and the Consumption Function, w: Post Key-nesian Economics, red. K. Kurihara, Rutgers University Press, Brunswick, New York 1954.
 6. Chalk N., Tanzi V., Impact of Large Public Debt on Growth In the EU: A Discussion of Potential Channels, w. The Behaviour of Fiscal Authorities. Stabilization, Growth and Institution, red. M. Buti, J. von Hagen, C. Martines-Mongay, Palgrave, New York 2002.
 7. Deveri F., Tabellini G., Unemployment, Growth and Taxation in Industrial Countries, maszynopis powielany, 1997.
 8. Hiebert P., Lamo A., de Avila D.R., Vidal J.P., Fiscal Policies and Economic Growth in Europe: An Empirical Analysis, w: The Impact of Fiscal Policy, Banca d'ltalia, Rome 2002.
 9. Kennedy P., A Guide To Econometrics, Blackwell Publishing, Oxford 2003.
 10. Lamo A., Strauch R., The Contribution of Public Finances to the European Growth Strategy, w. The Impact of Fiscal Policy, Banca d'ltalia, Rome 2002.
 11. Leibfritz W., Thornton J., Bibbee A., Taxation and Economic Performance, "OECD Economics Department Working Papers" 1997, nr 176.
 12. Links Between Economy and Growth - Cross Country Evidence, " OECD Economic Outlook" 2000, nr 68.
 13. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.
 14. Tanzi V., Zee H.H., Taxation and the Household Saving Rate: Evidence from OECD Countries, "IMF Working Paper" 1998, nr 36.
 15. van den Noord P., Heady Ch., Tax Design, Economic Efficiency and Growth, w: The Impact of Fiscal Policy, Banca d'ltalia, Rome 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu