BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwik Krzysztof, Szumowski Witold
Tytuł
Globalizacja a transfer nowych technologii
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 94-101, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Globalizacja, Postęp naukowo-techniczny, Transfer technologii, Inwestycje zagraniczne
Globalization, Progress in science and technology, Technology transfer (TT), Foreign investment
Abstrakt
Rozważania dotyczyły relacji pomiędzy globalizacją a transferem technologii, innowacji i inwestycji do krajów mniej rozwiniętych. Autorzy rozpoczęli od podstawowych pojęć charakterystycznych dla globalizacji. W dalszej części rozpatrzyli postęp naukowo-techniczny, jako jeden z najważniejszych czynników procesu globalizacji, silnie wpływający na przemiany strukturalne w gospodarce i wzrost przewagi konkurencyjnej. Zasadniczy wątek artykułu dotyczył zalet i wad transferu technologii w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które zaliczane są do elementów globalizacji.

The study focuses on the issue of relations between globalisation and transfers of technologies, innovations and investment to some less-developed countries. First, some basic globalisation-related terms were presented. Then, scientific and technological progress was considered as the most important factor of the globalisation process, which has strongly influenced both structural transformations within economy and a growth in competition. In general, the paper addressed the question of benefits and drawbacks of transferring technologies within the framework of foreign direct investments that are regarded as the components of globalization. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachtler J., (1997): Instrumenty polityki rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, [w:] Instrumenty polityki rozwoju regionalnego, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa.
 2. Gwiazda A., (2000): Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Klerr J., (1998): Globalizacja gospodarki światowej, [w:] Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 4. Koch J., Innowacje w strategii przedsiębiorstwa, Materiał niepublikowany.
 5. Kożuch B., (1999): Stymulowanie procesów innowacyjnych jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu, [w:] Jasiński A.H., Kruk M., (red.): Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, Białystok.
 6. Nowakowski J.M., (2002): Drang nach Osten, "Wprost" nr 1041.
 7. Przybyła M. (red.), (2001): Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław.
 8. RCSS, (2000): Przegląd gospodarki świata (oceny, problemy, prognozy), publikacja wewnętrzna RCSS, Warszawa.
 9. Stawasz E., (1997): Przegląd podstawowych pojęć: innowacje, transfer technologii, krajowy i regionalny system innowacji, polityka innowacyjna, [w:] Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji, Warszawa.
 10. Wysokińska Z., (2001): Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa.
 11. Zaorska A., (1998): Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu