BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lotko Aleksander
Tytuł
Jakościowe spojrzenie na model dojrzałości organizacyjnej dla zarządzania usługami informatycznymi
A qualitative overview of information technology service capability maturity model
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 4, s. 83-96, bibliogr. 11 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Usługi informacyjne, Zarządzanie usługami, Badanie jakości
Information services, Services management, Quality research
Abstrakt
W artykule opisano przeobrażenia w postrzeganiu informatyki: od podejścia technicznego do usługowego. Wyjaśniono znaczenie stosowania modelowych podejść do zarządzania usługami informatycznymi. Wyjaśniono znaczenie zmian poziomu jakości w cyklu życia organizacji oraz połączono ten fakt z problematyką oceny jakościowej dojrzałości organizacji. Na bazie modelu Crosby'ego, który definiuje pięć stopni systemu zapewnienia jakości, podano zawartość i strukturę modelu dojrzałości organizacyjnej (Capability Maturity Model - CMM). Rozważono go z perspektywy możliwości wykorzystania praktycznego, jako podejścia oferującego wiele korzyści dla rozwoju projakościowego traktowania usług informatycznych. Przedstawiono pięć poziomów dojrzałości dla procesów zarządzania usługami informatycznymi. Wreszcie podano wnioski -korzyści ze stosowania modelowych, projakościowych podejść do zarządzania usługami informatycznymi. (abstrakt oryginalny)

In the face of informatization of nearly every facet of business, a growing meaning and intense development of information technology (IT) infrastructure, assets and services can be observed. IT services use infrastructure and assets in supporting business processes. It should be remembered, that IT is something more than just another business tool. Without a skilful use of IT solutions, many besides business processes simply cannot be performed. In the article, the meaning of implementing model approaches to IT services management is explained. On the canvas of considerations concerning changing paradigms in perceiving informatization, a genesis of model approaches to managing IT services is built. Also, a meaning of quality level changes in time is explained, together with problems concerning organization maturity assessment. Then, in particular, IT services Capability Maturity Model is characterized from the perspective of practical applications. It is a tool offering many benefits for proactive and qualitative understanding of IT services. The structure and content of the model is described. At last -conclusions are listed, including advantages of implementing model approach to IT services management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Byzia T., Zarządzanie jakością oprogramowania, InfoVIDE, Warszawa 2001.
 2. Byzia T., Szybka diagnostyka procesów jako przykład metodyki podnoszenia jakości zarządzania projektami informatycznymi, [w:] Materiały II Konferencji Project Management -Perspektywy i Doświadczenia, Warszawa 2002.
 3. http://www.umbrella.org.pl/onas/jakosc_0902_3s3.asp
 4. ITIL Books, Managing IT Services: Service Delivery, Central Computer and Telecommunications Agency, London, United Kingdom 2001.
 5. ITIL Books, Managing IT Services: Service Support, Central Computer and Telecommunications Agency, London, United Kingdom 2001.
 6. Lotko A., The Meaning and Need for Creating Model Approaches to Information Technology Service Management, SYSTEMS: Journal of Transdisciplinary Systems Science, Vol. 8, No. 2/2003.
 7. Niessink F., Clerc V., Tijdink T., van Vliet H., The IT Service Capability Maturity Model, Release Candidate 1, The Netherlands June 2005.
 8. Niessink F., IT Service CMM: White Paper, SERC, Utrecht, The Netherlands 2003.
 9. Paulk M.C., Weber V.C., Curtis B., Chrissis M.B., The Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process, SEI Series in Software Engineering. Addison-Wesley Publishing Company, United Kingdom 1995.
 10. Ruijs L., Schotänus A., Managing the Delivery of Business Information, [w:] World Class IT Service Management Guide, ten Hagen & Stam Publishers, The Hague, The Netherlands 2000.
 11. The ITIL Story. PinkElephant North America, USA 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu