BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar, Hońko Stanisław
Tytuł
Postępowanie upadłościowe a wycena składników majątkowych
Assets and liabilities valuation in bankruptcy proceeding
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 28, nr 84, s. 156-170, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Postępowanie upadłościowe, Wycena majątku
Accounting, Bankruptcy proceedings, Valuation of assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienia wyceny składników majątkowych na potrzeby postępowania upadłościowego są określone w ustawie o rachunkowości oraz w prawie upadłościowym i naprawczym. W związku z tym w niniejszym opracowaniu wskazuje się na zasady wyceny majątku jednostki postawionej w stan upadłości. W szczególności zwrócono l uwagę na takie treści, jak: - zasady przeprowadzania postępowania upadłościowego, - ustalenie wartości majątku (masy upadłości), - sposoby wyceny księgowej i organizacji ksiąg rachunkowych jednostki postawionej w stan upadłości, - potrzeby informacyjne i rola rachunkowości w zarządzaniu przez syndyków majątkiem jednostki postawionej w stan upadłości.(abstrakt oryginalny)

Rules regulating assets and liabilities valuation for bankruptcy proceedings purposes are set out in the Accounting Act and in bankruptcy and remedial laws. This article presents the principles of the valuation of assets and liabilities of an entity that has been declared bankrupt, with a particular focus on: • rules for bankruptcy proceedings; • valuation of bankrupt's estate; • methods of accounting valuation and organization of account books of an entity declared bankrupt; • information needs and the role of accounting in managing bankrupt's estate by trustees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi, ODDiK, Gdańsk 2004.
 2. Jakubecki A., Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze, Zakamycze, Kraków 2003.
 3. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna, inwentaryzacja i wycena majątku, ewidencja i sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2005.
 4. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2004.
 5. Płóciennik - Napierała J., Ewidencja księgowa szczególnych przypadków działalności gospodarczej firmy. Politechnika Koszalińska, PTE Oddział w Koszalinie, Koszalin 2001.
 6. Śliwińska W., Otwarcie ksiąg na dzień wszczęcia postępowania upadłościowego - skutki postępowania upadłościowego, „Gazeta Podatkowa" 2004, nr 60.
 7. Świderska G. K. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2003.
 8. Turyna J., Standardy rachunkowości - US GAAP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003,
 9. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr l „ Prezentacja sprawozdań finansowych", SKwP, Warszawa 2004. [10] IV Dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze. zm.
 11. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r. nr 60, poz. 535 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu